Regulering

Danske Bank er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Find redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, data fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og EU-stresstests samt oplysninger om direktiver og tiltag, der påvirker den finansielle sektor og den måde, vi driver vores forretning på.

Finanstilsynet

Redegørelser, afgørelser, tilsynsmæssige reaktioner mv. fra Finanstilsynet.
Læs mere

Den Europæiske Tilsynsmyndighed

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) overtog den 1. januar 2011 tilsynet med den europæiske banksektor efter Committee of European Banking Supervisors (CEBS). De nationale tilsynsmyndigheder er medlem af EBA. Centralbanker uden tilsynsansvar har observatørstatus.

EBA rådgiver EU’s institutioner om politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål angående banktilsyn. EBA har ligeledes til formål at fremme samarbejde og konvergens af tilsynspraksis i EU gennem udvikling af retningslinjer og anbefalinger rettet mod såvel kreditinstitutter som nationale myndigheder.

 • 02. dec 2016EBA transparency exercise 2016
 • 04. dec 2015EBA transparency exercise 2015 - Correction
 • 04. dec 2015EBA transparency exercise 2015
 • 16. dec 2013EBA transparency exercise 2013
Besøg EBA's hjemmeside

Stresstest

Danske Bank deltager regelmæssigt i stresstests, som gennemføres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Det danske finanstilsyn gennemførte endvidere for 2014 en såkaldt aktivgennemgang (Asset Quality Review – AQR) samtidig med den europæiske stresstest.

Danske Bank udpeget som SIFI

I juni 2014 udpegede Finanstilsynet Danske Bank A/S som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI).
 • 28. jun 2016Indicators for assessing systemically important banks 2015
 • 10. jul 2015Indicators for assessing systemically important banks 2014
 • 30. okt 2014Indicators for assessing systemically important banks 2013

CRD/CRR

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og Kapitalkravsforordningen (CRR) er henholdsvis et EU-direktiv og en EU-forordning, der tilsammen fastlægger reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning. Eftersom CRD IV er et direktiv, er det implementeret i dansk lovgivning (via Lov om finansiel virksomhed) med virkning fra 31. marts 2014. CRR er en forordning, som implementeres direkte i dansk lovgivning, og CRR trådte i kraft den 1. januar 2014.
Læs mere

Aktien

Danske Bank-aktien er noteret på NASDAQ København. Se den seneste aktiekurs, historiske aktiedata og information om udbytte, aktionærer og ratings.
Læs mere om aktien

Regnskaber

Se vores seneste regnskab, fact book og andre relevante dokumenter.
Find regnskaber

Gæld

Vi udsteder gældsinstrumenter på de internationale finansielle markeder, og de er blandt de højest ratede i Europa.
Læs mere om gæld

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk
 • Claus I. Jensen

  Chef for Investor Relations

  Phone: +45 45 12 84 83
  Mobile: +45 25 42 43 70
  Email: clauj@danskebank.dk
 • John Bäckman

  Chief IR Officer

  Phone: +45 45 14 07 92
  Mobile: +45 30 51 46 85
  Email: jbc@danskebank.dk
 • Robin Løfgren

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 14 06 04
  Mobile: +45 24 75 15 40
  Email: rlf@danskebank.dk
 • Louisa Baruch

  Senior IR Officer

  Phone: +45 45 13 92 34
  Mobile: +45 21 56 19 35
  Email: lobar@danskebank.dk
 • Tulle Louise Præstrud

  IR koordinator

  Phone: +45 45 14 06 80
  Email: lopr@danskebank.dk