Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regulering

Danske Bank er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Find redegørelser og kommentarer fra Finanstilsynet, data fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og EU-stresstests samt oplysninger om direktiver og tiltag, der påvirker den finansielle sektor og den måde, vi driver vores forretning på.

Finanstilsynet

Redegørelser, afgørelser, tilsynsmæssige reaktioner mv. fra Finanstilsynet.
Læs mere

Den Europæiske Tilsynsmyndighed

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) overtog den 1. januar 2011 tilsynet med den europæiske banksektor efter Committee of European Banking Supervisors (CEBS). De nationale tilsynsmyndigheder er medlem af EBA. Centralbanker uden tilsynsansvar har observatørstatus.

EBA rådgiver EU’s institutioner om politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål angående banktilsyn. EBA har ligeledes til formål at fremme samarbejde og konvergens af tilsynspraksis i EU gennem udvikling af retningslinjer og anbefalinger rettet mod såvel kreditinstitutter som nationale myndigheder.

Sammen med andre banker fra EU-landene deltager Danske Bank i gennemsigtighedsøvelser i regi af EBA. Formålet er at indsamle og offentliggøre oplysninger om bankerne med henblik på at øge gennemsigtigheden. EBA pålægger Danske Bank som et stort finansielt institut at offentliggøre de indikatorer, der anvendes til at identificere globale systemisk vigtige banker (”global systemically important banks” - G-SIB-institutter). Danske Bank har ikke status som G-SIB-institut.
 • 03. maj 2024Indicators for assessing systemically important banks 2023
 • 13. dec 2023EBA Transparency Exercise 2023
 • 28. apr 2023Indicators for assessing systemically important banks 2022
 • 31. dec 2022EBA Transparency Excercise 2022
 • 31. dec 2021EBA transparency exercise 2021
 • 11. dec 2020EBA transparency exercise autumn 2020
 • 08. jun 2020EBA transparency exercise spring 2020
 • 29. apr 2020Indicators for assessing systemically important banks 2019
 • 29. nov 2019EBA transparency exercise 2019
 • 30. apr 2019Indicators for assessing systemically important banks 2018
 • 14. dec 2018EBA transparency exercise 2018
 • 26. apr 2018Indicators for assessing systemically important banks 2017
 • 24. nov 2017EBA transparency exercise 2017
 • 28. apr 2017Indicators for assessing systemically important banks 2016
 • 02. dec 2016EBA transparency exercise 2016
 • 28. jun 2016Indicators for assessing systemically important banks 2015
 • 04. dec 2015EBA transparency exercise 2015 - Correction
 • 04. dec 2015EBA transparency exercise 2015
 • 10. jul 2015Indicators for assessing systemically important banks 2014
Besøg EBA's hjemmeside

Stresstest

Danske Bank deltager regelmæssigt i stresstests, som gennemføres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Det danske finanstilsyn gennemførte endvidere for 2014 en såkaldt aktivgennemgang (Asset Quality Review – AQR) samtidig med den europæiske stresstest.

NEP-krav for Danske Bank

Siden marts 2018 har Finanstilsynet fastsat krav for nedskrivningsegnede passiver (NEP) for Danske Bank.

 • 22. dec 2021Krav til nedskrivningsegnede passiver 20 december 2021
 • 23. dec 2020Krav til nedskrivningsegnede passiver 21 december 2020
 • 01. sep 2020Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver 31. august 2020
 • 19. mar 2020Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver 19 marts 2020
 • 18. dec 2019Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver 17 december 2019
 • 27. feb 2019Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver 26 februar 2019
 • 23. mar 2018Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver 23. marts 2018

Danske Bank udpeget som SIFI

Danske Bank A/S har siden juni 2014 været udpeget af Finanstilsynet som SIFI-institut.
 • 25. jun 2024Danske Bank institutspecifik oversigt 21 juni 2024
 • 23. jun 2023Danske Bank institutspecifik oversigt 21. juni 2023
 • 27. sep 2022Danske Bank institutspecifik oversigt 27. sep 2022
 • 24. jun 2021Danske Bank institutspecifik oversigt 21. juni 2021
 • 29. jun 2020Danske Bank institutspecifik oversigt 29. juni 2020
 • 21. jun 2019Danske Bank institutspecifik oversigt 20. juni 2019
 • 22. jun 2018Danske Bank institutspecifik oversigt 21. juni 2018
 • 29. jun 2017Danske Bank institutspecifik oversigt 26. juni 2017
 • 27. jun 2016Danske Bank institutspecifik oversigt 27. juni 2016
 • 26. jun 2015Danske Bank institutspecifik oversigt 26. juni 2015

CRD/CRR

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og Kapitalkravsforordningen (CRR) er henholdsvis et EU-direktiv og en EU-forordning, der tilsammen fastlægger reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning. Eftersom CRD IV er et direktiv, er det implementeret i dansk lovgivning (via Lov om finansiel virksomhed) med virkning fra 31. marts 2014. CRR er en forordning, som implementeres direkte i dansk lovgivning, og CRR trådte i kraft den 1. januar 2014.
Læs mere

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk