Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vores strategi

Med Forward '28 tager vi yderligere skridt mod at forløse vores fulde potentiale til gavn for alle vores interessenter - kunder, aktionærer, medarbejdere og samfundet.

Vi sætter en klar ambition om at fortsætte vores arbejde med at styrke vores position som en førende bank i Norden og om at foretage væsentlige investeringer i at videreudvikle vores værditilbud.

Vi vil bygge videre på de gennemgribende ændringer af banken, som vi har foretaget i de senere år og som har resulteret i en mere fokuseret bank med lavere risici, en styrket organisation og et stærkt forretningsmæssigt momentum. Og vi er overbeviste om, at Danske Bank har et potentiale, der er væsentligt større end, hvad vi hidtil har leveret.

Se meddelelse 

Først og fremmest er vores nye strategi en investering i at forbedre kundeoplevelsen. Vi vil øge vores investeringer i digitale platforme, ekspertrådgivning og bæredygtighed markant og fokusere på de områder, hvor vi ser de bedste muligheder for hjælpe vores kunder.

Carsten Egeriis 

Administrerende direktør, Danske Bank

En Nordisk bank med et skærpet fokus i kernemarkederneVi vil udbygge vores position som markedsleder på tværs af kundesegmenter.Vi vil fastholde vores position og fokusere på kunder med komplekse behov primært i byområder.Vi vil være en førende private banking-bank for virksomhedsejere og privatkunder med komplekse behov. Vi vil fokusere på erhvervskunder og institutionelle kunder.

Her vil vi gøre en forskel for kunderne

For yderligere at styrke banken og hjælpe vores kunder med at forløse deres potentiale har vi identificeret fire hovedområder, der er strategisk vigtige for os, og hvor vi har et stort potentiale for at differentiere os og gøre en forskel for kunderne:

 • Rådgivning


 • Digitale løsninger


 • Bæredygtighed


 • Enkel, effektiv og sikker
Vi vil hjælpe vores kunder med at træffe velinformerede økonomiske beslutninger ved at styrke vores rådgivning og være mere proaktive

Kunderådgivningen er i centrum for alt, hvad vi gør som bank - uanset om kunden er en nystartet familie, en lille opstartsvirksomhed eller en stor erhvervskunde.

For at hjælpe kunderne bedst muligt vil vi udnytte bredden og dybden af vores ekspertise, og for at blive endnu mere fokuserede og målrettede i forhold til kundernes behov vil vi styrke segmenteringsmodellerne i alle vores forretningsenheder. 

Vi vil blive endnu mere proaktive i vores interaktion med kunderne og øge rådgivernes proaktivitet via bedre værktøjer og opkvalificering.

Vi vil styrke vores digitale platforme og services, så kunderne selv kan klare flere af deres daglige bankforretninger – hurtigt, bekvemt og sikkert

På den digitale front har vi allerede et stærkt udgangspunkt med prisvindende løsninger som for eksempel vores mobilbank til privatkunderne og District-platformen til erhvervskunderne.

Fremover vil vi styrke vores digitale platforme yderligere og skabe en mere sammenhængende brugeroplevelse på tværs af mobilbanken og District med det formål at give kunderne endnu bedre selvbetjeningsmuligheder. Vi vil også øge samarbejdet og integrere yderligere med vores partnere på vores digitale platforme, hvilket vil give en bedre kundeoplevelse for vores privat- og erhvervskunder.

Endelig vil vi forsætte med at øge automatiseringen og digitaliseringen af hele værdikæden for at reducere mængden af manuelt arbejde for vores rådgivere.

Som Danmarks største bank og en af de største banker i Norden har vi et ansvar for og også de finansielle ressourcer til at gøre en forskel i takt med, at vores kunder og de samfund, vi er en del af, omstiller sig til en mere bæredygtig fremtid

Bæredygtighed er i dag en integreret del af vores forretning, og vi er allerede markedsførende blandt de nordiske og globale banker, vi sammenligner os med. Vi vil fokusere vores indsats inden for de tre bæredygtighedsområder – klimaforandringer, biodiversitet og sociale forhold og menneskerettigheder, og tidligere på året lancerede vi vores klimaplan, som er baseret på best practice på området.

Vi har integreret ESG i alle væsentlige processer, herunder i vores portefølje- og kapitalstyring, udlånsprocesser og kapitalforvaltning, og vi har klare CO2-reduktionsmål.

Vi har en stærk ESG-kunderådgivning og en position som den førende arrangør af bæredygtige obligationsudstedelser. Det er vores klare ambition at styrke denne position frem mod 2026.

Vi ønsker på tværs af vores forretningsområder at være den bedste finansielle partner for vores kunder og at støtte dem i deres bæredygtige omstilling ved at tilbyde dem kompetent rådgivning og innovative produkter.

Vi vil møde vores kunders og samfundets forventninger ved at fastholde vores fokus på at være en enkel, effektiv og sikker bank

Vi ønsker på tværs af banken at fortsætte vores indsats med at blive en endnu mere enkel, effektiv og sikker bank. Banken er funderet på én, samlet it-platform, hvilket giver os et stærkt udgangspunkt for fortsat at drive en enkel, effektiv og sikker bank.

Vi har allerede foretaget væsentlige investeringer for at styrke indsatsen på compliance-området, forebyggelse af økonomisk kriminalitet og arbejdet med at rette op vores historiske sager.

Fremadrettet vil vi fortsat udvikle vores digitale kundeløsninger og modernisere vores back-end-systemer, så vi kan skabe en endnu bedre kundeoplevelse og samtidig effektivisere driften yderligere.

Initiativer i vores forretningsenheder • Vi vil skabe et forenklet udbud af produkter og tjenester, der kan tilpasses den enkelte kundes behov – både i relation til og som supplement til klassiske bankydelser. Vi vil også arbejde for at lancere en ny interaktionsmodel, som kan tilpasses den enkelte kunde og giver kunden mulighed for at interagere nemmere og mere effektivt med os på kundens præmisser.

  Vores strategiske ambitioner frem mod 2028:

  • Cementere vores position i Danmark som den største privatkundebank på tværs af segmenter på baggrund af et forbedret og personliggjort værditilbud.
  • Fastholde vores position i Finland blandt de tre største banker ved fortsat at imødekomme behovene hos en bred række segmenter og med fokus på kunder med komplekse behov.
  • Blive en førende private banking-bank for virksomhedsejere og privatkunder med komplekse behov i Sverige.


  For at realisere disse ambitioner vil vi i de kommende år opbygge en fælles platform med en stærk datamotor, så vi altid kan være relevante og holistiske i vores rådgivning.

  Vi vil sideløbende tilpasse vores forretningsmæssige fokus til de lokale dynamikker på hvert af vores markeder og fortsat investere i at udvikle vores kompetencer, øge vores markedsføringsindsats og indgå i stærke partnerskaber til gavn for kunderne generelt.

  På baggrund af en grundig strategisk gennemgang har vi besluttet at forlade det norske privatkundemarked. På trods af at vi i de senere år har gjort fremskridt, vil det kræve betydelige investeringer at styrke bankens markedsposition og øge lønsomheden i privatkundeforretningen i Norge. Vi har derfor besluttet at igangsætte en proces, der vil resultere i, at vi forlader det norske privatkundemarked og dermed fokusere vores investeringer på andre dele af porteføljen. • Vores Forward ’28-strategi for erhvervskunderne bygger på den strategiske rejse, vi har været på i de senere år, hvor vi har harmoniseret både vores produktudbud og organisatoriske setup på tværs af de nordiske lande og samtidig forbedret vores services, så de i endnu højere grad matcher kundernes behov. Med vores nye strategi er det ambitionen at blive den førende bank for nordiske erhvervskunder med komplekse eller internationale behov og ambitioner for deres bæredygtige omstilling.

  Det vil vi opnå ved at

  • øge vores fokus på erhvervskunder med komplekse behov eller internationale behov og samtidig fokusere på attraktive erhvervskunder med mere enkle behov ved at skalere vores digitale servicemodel.
  • investere i vores udbud af digitale løsninger, som hjælper erhvervskunderne med at klare deres daglige bankforretninger nemt og effektivt.
  • styrke vores rådgivning yderligere for fortsat at tilbyde ekspertrådgivning, der tager afsæt i virksomhedernes strategiske overvejelser gennem deres livscyklus.
  • øge vores indsats på bæredygtighedsområdet ved at tilbyde rådgivning, indsigt og viden om bæredygtighed og investere i nye produkter og partnerskaber.


  Vi vil også arbejde tæt sammen med vores Large Corporates & Institutions-enhed om at optimere vores samlede setup for erhvervskunder med henblik på at øge effektiviteten og mulighederne for krydssalg. Det betyder blandt andet, at vi vil øge integrationen og fremtidssikre vores fælles digitale platform. • Strategien for vores forretningsenhed Large Corporates & Institutions bygger videre på de seneste års strategiske initiativer for at blive en full-service nordisk erhvervs- og investeringsbank. Vi har et solidt udgangspunkt for vores fremtidige retning via vores stærke kunderelationer, som afspejler sig i en høj kundetilfredshed, vores førende markedsposition og et stærkt forretningsmæssigt momentum.

  Vores vækstplaner er baseret på følgende fokusområder:

  • Fortsætte væksten i de nordiske lande uden for Danmark – med de største muligheder i Sverige.
  • Styrke vores One Corporate Bank setup i samarbejde med vores Business Customers-enhed og øge effektiviteten og mulighederne for krydssalg.
  • Udbygge relationerne med institutionelle kunder i de nordiske lande, øge forretningsomfanget inden for eksisterende aktivklasser og udvælge nye aktivklasser.


  For at understøtte vores ambitioner på disse områder vil vi igangsætte en række strategiske initiativer, herunder accelerere udviklingen af vores platforme til daglige bankforretninger og markedshandler, fremme vores bæredygtighedsdagsorden og fremtidssikre vores stærke rådgivnings-setup.

Finansielle målsætninger for 2026

Vi har fastsat nye finansielle målsætninger for 2026, som afspejler vores ambition om at opnå en solid egenkapitalforrentning, fortsætte med at blive en mere enkel og effektiv bank, reducere omkostningerne og konsekvent generere og udlodde kapital til vores aktionærer på baggrund af aktiviteter med lav risikotagning.

Egenkapitalforrentning


13 pct. baseret på en egentlig
kernekapitalprocent på over 16 pct.

Omkostninger i procent af indtægter


Omkring 45 pct.