Vores ledelse


Vi har en ledergruppe, der består af folk med solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra en lang række forskellige brancher på de markeder, hvor Danske Bank er til stede.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør

Berit Behring

Chef for Wealth Management & Chef for Corporates & Institutions (interim)

Karsten Breum

Chef for HR

Carsten Rasch Egeriis

Chef for Group Risk Management

Stephan Engels

Chief Financial Officer

Glenn Söderholm

Chef for Banking Nordic og Chef for Banking DK (interim)

Philippe Vollot

Chief Compliance Officer

Frans Woelders

Chief Operating Officer

Sådan er vi organiseret

Sådan er vi organiseret

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de i oversigten oplistede hverv i medfør af § 80, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 
 • 06. nov 2019Hverv godkendt af bestyrelsen

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 11. mar 2020Remuneration Report 2019
 • 17. jul 2020Aflønningspolitik

Karsten Dybvad

Formand

Se CV
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Formand for Aflønningsudvalget og Conduct- & Complianceudvalget, medlem af Nomineringsudvalget.

Jan Thorsgaard Nielsen

Næstformand

Se CV
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018. Formand for Revisionsudvalget og medlem af Conduct & complianceudvalget.

Carol Sergeant

Næstformand

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2013. Formand for Risikoudvalget og medlem af Conduct & Complianceudvalget.

Martin Blessing

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2020. Medlem af Risikoudvalget.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af generalforsamlingen i 2016. Formand for Nomineringsudvalget og medlem af aflønningsudvalget.

Raija-Leena Hankonen 

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2020. Medlem af Revisionsudvalget og Aflønningsudvalget.

Bente Avnung Landsnes

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Nomineringsudvalget og Revisionsudvalget. 

Christian Sagild

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Revisionsudvalget og Risikoudvalget. 

Gerrit Zalm

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Risikoudvalget og Nomineringsudvalget. 

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af medarbejderne i 2014. Medlem af Conduct- & Complianceudvalget. 

Thorbjørn Lundholm Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Charlotte Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af medarbejderne i 2006. Medlem af Aflønningsudvalget.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Se udvalgenes mødeaktivitet i 2019

 • Aflønningsudvalg

  Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Lars-Erik Brenøe
  • Raija-Leena Hankonen
  • Charlotte Hoffmann

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

 • Conduct & Compliance-udvalg

  Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Kirsten Ebbe Brich
  • Jan Thorsgaard Nielsen
  • Carol Sergeant

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

 • Nomineringsudvalg

  Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Karsten Dybvad
  • Gerrit Zalm
  • Bente Landsnes

  Læs udvalgets kommissorium (på engelsk) 

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

 • Revisionsudvalg

  Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer:

  • Jan Thorsgaard Nielsen (formand pr.7.4.2020)
  • Bente Avnung Landsnes
  • Christian Sagild
  • Raija-Leena Hankonen      

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

 • Risikoudvalg

  Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  • Carol Sergeant (formand)
  • Martin Blessing
  • Christian Sagild
  • Gerrit Zalm

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

Bestyrelsesmøder i 2019

Bestyrelsen afholdt 26 møder i 2019

Medlemmer

Mødedeltagelse i 2019

 Karsten Dybvad25/26
Jan Thorsgaard Nielsen26/26
Carol Sergeant 26/26
Lars-Erik Brenøe26/26
Jens Due Olsen24/26
Bente Bang 26/26
Kirsten Ebbe Brich 26/26
Thorbjørn Lundholm Dahl26/26
Charlotte Hoffmann 26/26
Bente Avnung Landsnes20/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2019)
Gerrit Zalm17/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2019)
Christian Sagild
20/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2019)
Ingrid Bonde6/7 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2019)
Rolv Erik Ryssdal7/7 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2019)
Hilde Tonne 7/7 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2019)


Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere

Investor Relations

Se vores seneste regnskaber og fact books, opdateret aktieinformation samt information omkring regulering og gældsinstrumenter.
Læs mere