Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vores ledelse


Danske Banks Executive Leadership Team (ELT) har solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra den finansielle sektor i Nordeuropa – blandt andet på de markeder, hvor Danske Bank er tilstede.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Berit Behring

Chef for Large Corporates and Institutions

Christian Bornfeld

Chef for Personal Customers og Financial Crime Risk & Prevention

Karsten Breum

HR-direktør

Stephan Engels

Chief Financial Officer

Johanna Norberg

Chef for Business Customers & Country Manager, Danske Bank Sverige

Frans Woelders

Chief Operating Officer

Sådan er vi organiseret

Sådan er vi organiseret

Commercial Leadership Team 

Danske Banks Commercial Leadership Team består - foruden bankens direktion - af 11 erfarne ledere med vigtige kommercielle roller i koncernen. Teamet skal sikre et stærkt samarbejde på tværs af koncernen og fokusere på at udvikle bankens kundetilbud. Teamet er drivkraften bag koncernens 2023-plan om at blive en bedre og mere konkurrencedygtig bank.  
  • Lars Alstrup (DK), Head of Advisory Banking, Business Customers
  • Erlend Angelfoss (NO), Country Manager Norway
  • Jakob Bøss (DK), Head of Group Sustainability, Stakeholder Relations, Communications & Marketing
  • Michel van Drie (NL), EVP, Technology & Services, Large Corporates & Institutions
  • Stojko Gjurovski (SE), Head of Personal Customers Nordic and Country Manager Finland
  • Paul Martin Gregory (UK), Head of Corporate and Institutional Banking
  • Claus Harder (DK), Head of Markets & Transaction Banking
  • Christoffer Møllenbach (DK), Head of Group Finance
  • Atilla Olesen (DK), Head of Investment Banking & Securities
  • Linda Olsen (DK), COO for Personal & Business Customers
  • Mark Wraa-Hansen (DK), Head of Personal Customers Denmark

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de hverv, der står i oversigten – efter § 80 stk. 1 i Lov om Finansiel virksomhed.
 • 30. dec 2021Hverv godkendt af bestyrelsen

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank. 

Direktionens samlede vederlag er afhængigt af Danske Banks performance, mens bestyrelsen modtager et fast honorar.

 • 03. feb 2022Remuneration Policy 2022
 • 03. feb 2022Remuneration Report 2021

Martin Blessing

Formand for bestyrelsen

Se CV - Martin Blessing

Valgt af generalforsamlingen i 2020.

Formand for Aflønningsudvalget. 
Medlem af Conduct & Compliance-udvalget og Nomineringsudvalget.

Jan Thorsgaard Nielsen

Næstformand

Se CV - Jan Thorsgaard Nielsen

Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018. Formand for Nomineringsudvalget. Medlem af Revisionsudvalget.

Carol Sergeant

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Carol Sergeant

Valgt af generalforsamlingen i 2013.

Formand for Risikoudvalget. Medlem af Conduct & Compliance-udvalget.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Lars-Erik Brenøe

Valgt af generalforsamlingen i 2016.

Formand for Conduct & Compliance-udvalget. Medlem af Aflønningsudvalget.

Jacob Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Jacob Dahl

Valgt af generalforsamlingen i 2022.
Medlem af Risikoudvalget.

Raija-Leena Hankonen-Nybom

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Raija-Leena Hankonen-Nybom

Valgt af generalforsamlingen i 2020.
Formand for Revisionsudvalget.

Bente Avnung Landsnes

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Bente Avnung Landsnes

Valgt af generalforsamlingen i 2019.
Medlem af Revisionsudvalget. 

Allan Polack

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Allan Polack
Valgt af generalforsamlingen i 2022.
Medlem af Aflønningsudvalget og Risikoudvalget.

Helle Valentin

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Helle Valentin

Valgt af generalforsamlingen i 2022.
Medlem af Nomineringsudvalget.

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Bente Bang

Valgt af medarbejderne i 2018.
Medlem af Aflønningsudvalget.

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Kirsten Ebbe Brich

Valgt af medarbejderne i 2014.
Medlem af Conduct- & Compliance-udvalget. 

Aleksandras Cicasovas

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Aleksandras Cicasovas
Valgt af medarbejderne i 2022.

Louise Aggerstrøm Hansen

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Louise Aggerstrøm Hansen
Valgt af medarbejderne i 2022.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Se udvalgenes mødeaktivitet i 2021

 • Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer:

  • Martin Blessing (formand)
  • Bente Bang
  • Lars-Erik Brenøe
  • Allan Polack

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

 • Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Kirsten Ebbe Brich
  • Martin Blessing
  • Carol Sergeant

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

 • Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer:

  • Jan Thorsgaard Nielsen (formand)
  • Martin Blessing
  • Helle Valentin

  Læs udvalgets kommissorium 

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

 • Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer:

  • Raija-Leena Hankonen-Nybom (formand)
  • Bente Landsnes
  • Jan Thorsgaard Nielsen

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

 • Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  •  Carol Sergeant (formand)
  • Jacob Dahl
  • Allan Polack

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2021

Bestyrelsesmøder i 2021

Bestyrelsen afholdt 26 møder i 2021:

Medlemmer

Mødedeltagelse

Karsten Dybvad (formand)26/26
Jan Thorsgaard Nielsen (næstformand)26/26
Carol Sergeant (næstformand) 26/26
Bente Bang26/26
Martin Blessing
26/26
Lars-Erik Brenøe 
26/26
Kirsten Ebbe Brich
26/26
Thorbjørn Lundholm Dahl 
26/26
Raija-Leena Hankonen-Nybom 
26/26
Charlotte Hoffmann
26/26
Bente Avnung Landsnes26/26
Christian Sagild
5/5*
Gerrit Zalm 
6/6**

* Udtrådt af Danske Banks bestyrelse i marts 2021
**Udtrådt af Danske Banks bestyrelse i april 2021