Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vores ledelse


Danske Banks Executive Leadership Team (ELT) har solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra den finansielle sektor i Nordeuropa – blandt andet på de markeder, hvor Danske Bank er tilstede.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Berit Behring

Chef for Large Corporates and Institutions

Karsten Breum

Chef for HR

Stephan Engels

Chief Financial Officer

Glenn Söderholm

Chef for Personal & Business Customers

Philippe Vollot

Chief Administrative Officer

Frans Woelders

Chief Operating Officer

Sådan er vi organiseret

Sådan er vi organiseret

Commercial Leadership Team 

Danske Banks Commercial Leadership Team består - foruden bankens direktion - af 11 erfarne ledere med vigtige kommercielle roller i koncernen. Teamet skal sikre et stærkt samarbejde på tværs af koncernen og fokusere på at udvikle bankens kundetilbud. Teamet er drivkraften bag koncernens 2023-plan om at blive en bedre og mere konkurrencedygtig bank.  
  • Lars Alstrup (DK), Head of Products and Solutions, Personal & Business Customers
  • Michel van Drie (NL), EVP, Technology & Services, Large Corporates & Institutions
  • Stojko Gjurovski (SE), Head of Personal Customers Nordic and Country Manager Finland
  • Paul Martin Gregory (UK), Head of Corporate and Institutional Banking
  • Claus Harder (DK), Head of Markets & Transaction Banking
  • Trond Mellingsæter (NO), Country Manager Norway
  • Christoffer Møllenbach (DK), Head of Group Finance
  • Johanna Norberg (SE), Head of Business Customers and Country Manager Sweden
  • Atilla Olesen (DK), Head of Investment Banking & Securities
  • Linda Olsen (DK), COO for Personal & Business Customers
  • Mark Wraa-Hansen (DK), Head of Personal Customers Denmark

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de hverv, der står i oversigten – efter § 80 stk. 1 i Lov om Finansiel virksomhed.
 • 30. dec 2021Hverv godkendt af bestyrelsen

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank. 

Direktionens samlede vederlag er afhængigt af Danske Banks performance, mens bestyrelsen modtager et fast honorar.

 • 17. mar 2021Aflønningspolitik

Karsten Dybvad

Formand

Se CV - Karsten Dybvad
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Formand for Aflønningsudvalget og Conduct & Compliance-udvalget.  Medlem af Nomineringsudvalget og Risikoudvalget.

Jan Thorsgaard Nielsen

Næstformand

Se CV - Jan Thorsgaard Nielsen
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018. Medlem af Revisionsudvalget og medlem af Conduct & Compliance-udvalget.

Carol Sergeant

Næstformand

Se CV - Carol Sergeant

Valgt af generalforsamlingen i 2013. Medlem af Risikoudvalget og medlem af Conduct & Compliance-udvalget.

Martin Blessing

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Martin Blessing

Valgt af generalforsamlingen i 2020. Formand for Risikoudvalget.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Lars-Erik Brenøe
Valgt af generalforsamlingen i 2016. Formand for Nomineringsudvalget og medlem af Aflønningsudvalget.

Raija-Leena Hankonen-Nybom

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Raija-Leena Hankonen-Nybom

Valgt af generalforsamlingen i 2020. Formand for Revisionsudvalget og medlem af Aflønningsudvalget.

Bente Avnung Landsnes

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Bente Avnung Landsnes
Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Nomineringsudvalget og Revisionsudvalget. 

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Bente Bang

Valgt af medarbejderne i 2018

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Kirsten Ebbe Brich
Valgt af medarbejderne i 2014. Medlem af Conduct- & Complianceudvalget. 

Thorbjørn Lundholm Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Thorbjørn Lundholm Dahl

Valgt af medarbejderne i 2018

Charlotte Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Charlotte Hoffmann
Valgt af medarbejderne i 2006. Medlem af Aflønningsudvalget.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Se udvalgenes mødeaktivitet i 2020

 • Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Lars-Erik Brenøe
  • Raija-Leena Hankonen
  • Charlotte Hoffmann

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Kirsten Ebbe Brich
  • Jan Thorsgaard Nielsen
  • Carol Sergeant

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Karsten Dybvad
  • Bente Avnung Landsnes

  Læs udvalgets kommissorium 

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer:

  • Raija-Leena Hankonen (formand)
  • Bente Avnung Landsnes
  • Jan Thorsgaard Nielsen

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  • Martin Blessing (formand)
  • Carol Sergeant
  • Karsten Dybvad

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Bestyrelsesmøder i 2020

Bestyrelsen afholdt 25 møder i 2020:

Medlemmer

Mødedeltagelse

 Karsten Dybvad25/25
Jan Thorsgaard Nielsen25/25
Carol Sergeant 24/25
Lars-Erik Brenøe24/25
Bente Bang25/25
Kirsten Ebbe Brich
25/25
Thorbjørn Lundholm Dahl
25/25
Charlotte Hoffmann
24/25
Bente Avnung Landsnes
24/25
Christian Sagild
24/25 
Gerrit Zalm25/25
Martin Blessing12/12*
Raija-Leena Hankonen
12/12*
Jens Due Olsen6/8**

* Indtrådt i bestyrelsen i juni 2020
**Udtrådt af bestyrelsen i april 2020