Vores ledelse


Danske Banks Executive Leadership Team (ELT) har solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra den finansielle sektor i Nordeuropa – blandt andet på de markeder, hvor Danske Bank er tilstede.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør

Glenn Söderholm

Chef for Personal & Business Customers

Berit Behring

Chef for Large Corporates and Institutions

Frans Woelders

Chief Operating Officer

Philippe Vollot

Chief Compliance Officer

Stephan Engels

Chief Financial Officer

Karsten Breum

Chef for HR

Sådan er vi organiseret

Sådan er vi organiseret

Commercial Leadership Team 

Danske Banks Commercial Leadership Team består - foruden bankens direktion - af 12 erfarne ledere med vigtige kommercielle roller i koncernen. Teamet skal sikre et stærkt samarbejde på tværs af koncernen og fokusere på at udvikle bankens kundetilbud. Teamet er drivkraften bag koncernens 2023-plan om at blive en bedre og mere konkurrencedygtig bank.  
 • Medlemmer af Commercial Leadership Team
  •  Mark Wraa-Hansen (DK), Head of Personal Customers Denmark
  • Stojko Gjurovski (SE), Head of Personal Customers Nordic and Country Manager Finland
  • Johanna Norberg (SE), Head of Business Customers and Country Manager Sweden
  • Trond Mellingsæter (NO), Country Manager Norway
  • Lars Alstrup (DK), Head of Products and Solutions, Personal & Business Customers
  • Paul Martin Gregory (UK), Head of Corporate and Institutional Banking
  • Claus Harder (DK), Head of Markets & Transaction Banking
  • Atilla Olesen (DK), Head of Investment Banking & Securities
  • Linda Olsen (DK), COO for Personal & Business Customers
  • Rob de Ridder (NL), COO for Large Corporates & Institutions
  • Christoffer Møllenbach (DK), Head of Group Finance

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de hverv, der står i oversigten – efter § 80 stk. 1 i Lov om Finansiel virksomhed.
 • 18. dec 2020Hverv godkendt af bestyrelsen

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank. 

Direktionens samlede vederlag er afhængigt af Danske Banks performance, mens bestyrelsen modtager et fast honorar.

 • 17. mar 2021Aflønningspolitik

Karsten Dybvad

Formand

Se CV
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Formand for Aflønningsudvalget og Conduct & Compliance-udvalget.  Medlem af Nomineringsudvalget og Risikoudvalget.

Jan Thorsgaard Nielsen

Næstformand

Se CV
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018. Medlem af Revisionsudvalget og medlem af Conduct & Compliance-udvalget.

Carol Sergeant

Næstformand

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2013. Medlem af Risikoudvalget og medlem af Conduct & Compliance-udvalget.

Martin Blessing

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2020. Formand for Risikoudvalget.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af generalforsamlingen i 2016. Formand for Nomineringsudvalget og medlem af Aflønningsudvalget.

Raija-Leena Hankonen 

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2020. Formand for Revisionsudvalget og medlem af Aflønningsudvalget.

Bente Avnung Landsnes

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Nomineringsudvalget og Revisionsudvalget. 

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af medarbejderne i 2014. Medlem af Conduct- & Complianceudvalget. 

Thorbjørn Lundholm Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Charlotte Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af medarbejderne i 2006. Medlem af Aflønningsudvalget.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Se udvalgenes mødeaktivitet i 2020

 • Aflønningsudvalg

  Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Lars-Erik Brenøe
  • Raija-Leena Hankonen
  • Charlotte Hoffmann

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Conduct & Compliance-udvalg

  Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Kirsten Ebbe Brich
  • Jan Thorsgaard Nielsen
  • Carol Sergeant

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Nomineringsudvalg

  Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Karsten Dybvad
  • Bente Avnung Landsnes

  Læs udvalgets kommissorium 

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Revisionsudvalg

  Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer:

  • Raija-Leena Hankonen (formand)
  • Bente Avnung Landsnes
  • Jan Thorsgaard Nielsen

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

 • Risikoudvalg

  Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  • Martin Blessing (formand)
  • Carol Sergeant
  • Karsten Dybvad

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Bestyrelsesmøder i 2020

Bestyrelsen afholdt 25 møder i 2020:

Medlemmer

Mødedeltagelse

 Karsten Dybvad25/25
Jan Thorsgaard Nielsen25/25
Carol Sergeant 24/25
Lars-Erik Brenøe24/25
Bente Bang25/25
Kirsten Ebbe Brich 
25/25
Thorbjørn Lundholm Dahl25/25
Charlotte Hoffmann 24/25
Bente Avnung Landsnes24/25
Christian Sagild24/25 
Gerrit Zalm25/25
Martin Blessing12/12*
Raija-Leena Hankonen
12/12*
Jens Due Olsen6/8**

* Indtrådt i bestyrelsen i juni 2020
**Udtrådt af bestyrelsen i april 2020

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og på at implementere best practice på området.
Læs mere

Investor Relations

Se vores seneste regnskaber og fact books, opdateret aktieinformation samt information omkring regulering og gældsinstrumenter.
Læs mere