Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Vores ledelse


Danske Banks Executive Leadership Team (ELT) har solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra den finansielle sektor i Nordeuropa – blandt andet på de markeder, hvor Danske Bank er til stede.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør

Magnus Agustsson

Chief Risk Officer

Joachim Alpen

Chef for Large Corporates and Institutions

Christian Bornfeld

Chef for Personal Customers og Financial Crime Risk & Prevention

Karsten Breum

HR-direktør

Stephan Engels

Chief Financial Officer

Johanna Norberg

Chef for Business Customers & Country Manager, Danske Bank Sverige

Dorthe Tolborg

Chef for Compliance

Frans Woelders

Chief Operating Officer

Sådan er vi organiseret

Sådan er vi organiseret

Commercial Leadership Team 

Danske Banks Commercial Leadership Team består - foruden bankens direktion - af 11 erfarne ledere med vigtige kommercielle roller i koncernen. Teamet skal sikre et stærkt samarbejde på tværs af koncernen og fokusere på at udvikle bankens kundetilbud. Teamet er ansvarlig for at sikre et stærkt samarbejde på tværs af koncernen og har fokus på at udvikle bankens tilbud til kunderne. Teamet er hoveddrivkraften bag koncernens Forward '28 strategi.   
  • Linda Olsen (DK), COO of Technology & Services, Personal & Business Customers
  • Mark Wraa-Hansen (DK), Head of Personal Customers Denmark
  • Anne Buchardt (DK), Global Head of Private Banking
  • Lars Alstrup (DK), Nordic Head of Advisory Banking
  • Michel van Drie (NL), COO of Technology & Services, Large Corporates & Institutions
  • Paul Gregory (UK), Global Head of Corporate & Institutional Banking
  • Claus Harder (DK), Global Head of Transaction Banking
  • Atilla Olesen (DK), Global Head of Investment Banking
  • Erlend Angelfoss (NO), Country Manager Norway
  • Jakob Bøss (DK), Head of Group Sustainability, Stakeholder Relations, Communications & Marketing
  • Christoffer Møllenbach (DK), Head of Group Finance

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de hverv, der står i oversigten – efter § 80 stk. 1 i Lov om Finansiel virksomhed.
 • 13. jun 2024Hverv godkendt af bestyrelsen

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank. 

Direktionens samlede vederlag er afhængigt af Danske Banks performance, mens bestyrelsen modtager et fast honorar.
 • 02. feb 2024Remuneration Report 2023
 • 23. feb 2024Remuneration Policy 2024

Martin Blessing

Formand for bestyrelsen

Se CV - Martin Blessing

Valgt af generalforsamlingen i 2020.

Formand for Aflønningsudvalget. 
Medlem af Nomineringsudvalget og Risikoudvalget.

Martin Nørkjær Larsen

Næstformand

Se CV - Martin Nørkjær Larsen

Valgt af generalforsamlingen i 2024.

Formand for Nomineringsudvalget og medlem af Revisionsudvalget.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Lars-Erik Brenøe

Valgt af generalforsamlingen i 2016.

Formand for Conduct- & Compliance-udvalget.
Medlem af Aflønningsudvalget.

Jacob Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Jacob Dahl

Valgt af generalforsamlingen i 2022.
Formand for Risikoudvalget og medlem af Aflønningsudvalget.

Raija-Leena Hankonen-Nybom

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Raija-Leena Hankonen-Nybom

Valgt af generalforsamlingen i 2020.
Medlem af Revisionsudvalget.

Lieve Mostrey

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Lieve Mostrey

Valgt af generalforsamlingen i 2024.
Medlem af Conduct- & Compliance-udvalget og Risikoudvalget.

Allan Polack

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Allan Polack

Valgt af generalforsamlingen i 2022.
Formand for Revisionsudvalget og medlem af Conduct- & Compliance-udvalget

Helle Valentin

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Helle Valentin

Valgt af generalforsamlingen i 2022.
Medlem af Nomineringsudvalget.

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Bente Bang

Valgt af medarbejderne i 2018.
Medlem af Aflønningsudvalget.

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Kirsten Ebbe Brich

Valgt af medarbejderne i 2014.
Medlem af Conduct- & Compliance-udvalget. 

Aleksandras Cicasovas

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Aleksandras Cicasovas
Valgt af medarbejderne i 2022.

Louise Aggerstrøm Hansen

Bestyrelsesmedlem

Se CV - Louise Aggerstrøm Hansen
Valgt af medarbejderne i 2022.
Medlem af Risikoudvalget.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Se udvalgenes mødeaktivitet i 2023

 • Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på Danske Banks aflønningspolitik, aflønningsrapporten, opbygning og styring af incitamentsprogrammer samt aflønningen af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrolfunktioner.

  Medlemmer:

  • Martin Blessing (formand)
  • Bente Bang
  • Lars-Erik Brenøe
  • Jacob Dahl

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

 • Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regulatorisk compliance, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, adfærd risiko, adfærds- og compliance kultur samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Lieve Mostrey
  • Allan Polack
  • Kirsten Ebbe Brich

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

 • Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, evaluering af bestyrelsens og direktionens sammensætning og struktur, successionsplanlægning, diversitet og andre opgaver som bestyrelsen ønsker varetaget af udvalget.

  Medlemmer:

  • Martin Nørkjær Larsen (formand)
  • Martin Blessing
  • Helle Valentin

  Læs udvalgets kommissorium 

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

 • Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold, der også omfatter risikoforhold relateret hertil samt andre forhold, som bestyrelsen ønsker behandlet af revisionsudvalget.

  Medlemmer:

  • Allan Polack (formand)
  • Raija-Leena Hankonen-Nybom
  • Martin Nørkjær Larsen

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

 • Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  • Jacob Dahl (formand)
  • Martin Blessing
  • Lieve Mostrey
  • Louise Aggerstrøm Hansen

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

Bestyrelsesmøder i 2023

Bestyrelsen afholdt 19 møder i 2023:

 Medlemmer

Mødedeltagelse

Martin Blessing (formand)19/19
Jan Thorsgaard Nielsen (næstformand)19/19
Carol Sergeant19/19
Bente Bang18/19 
Lars-Erik Brenøe
19/19
Kirsten Ebbe Brich
19/19
Raija-Leena Hankonen18/19
Bente Avnung Landsens
2/3****
Aleksandras Cicasovas
19/19
Jacob Dahl
19/19*
Louise Aggerstrøm Hansen
13/19***
Allan Polack
18/19**
Helle Valentin
19/19

*Jacob Dahl indtrådte i Aflønningsudvalget i marts 2023.
**Allan Polack udtrådte af Aflønningsudvalget i marts 2023.
***Louise Aggerstrøm Hansen indtrådte i Risikoudvalget i marts 2023.
****Bente Avnung Landsnes udtrådte af bestyrelsen i marts 2023.