Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Strategisk retning

Vi hjælper vores kunder med at indfri deres ambitioner for bæredygtighed gennem finansiering og investering


Målene bidrager til

FN’s Verdensmål #13: Klimaindsats

Læs mere

Vi hjælper nye virksomheder med at skabe bæredygtig vækst

Målet bidrager til

FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst


Læs mere

Vi hjælper mennesker med at opnå økonomisk tryghed


Målet bidrager til
FN’s verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere


Vi fremmer trivsel, diversitet og inklusion på vores arbejdsplads


Målet bidrager til 

FN’s verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene


Læs mere

Vi minimerer vores påvirkning på miljøet


Målet bidrager til

FN’s verdensmål #13: Klimaindsats


Læs mere

Vi driver vores virksomhed på en ansvarlig og transparent måde


Målet bidrager til

FN’s verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner


Læs mere