Gå til hovedindhold

Strategisk retning

På denne side kan du læse mere om Danske Banks Bæredygtighedsstrategi og dertilhørende 2023-mål.

Bæredygtig finans

Overgangen til mere bæredygtige samfund kræver omfattende finansielle midler. Finansiering og investering er derfor kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed. Det betyder, at vi hjælper vores kunder med at realisere deres ambitioner og navigere i overgang til en mere bæredygtig fremtid. 

Læs mere

2023-mål for bæredygtig finans

Vi hjælper vores kunder med at indfri deres ambitioner for bæredygtighed gennem finansiering og investering


300 mia. kr. til bæredygtig finansiering.

2020-status: 102 mia. kr. siden 2019.


Sætte et klimamål for vores corporate lånebog i tråd med Parisaftalens klimamål.

Læs mere om vores status i denne rapport


400 mia. kr. i investeringsfonde, der fremmer ESG (artikel 8-fonde).

2020-status : 230 mia. kr.


Mindst 30 mia. kr. i grønne investeringer via Danica Pension.

2020-status: 27 mia. kr. siden 2019.

Iværksætteri

Startups er fremtidens store virksomheder, som vil skabe jobs, innovation, bæredygtige løsninger og vækst i samfundet. Mange startups udvikler sig imidlertid ikke til levedygtige virksomheder, selv om de har et betydeligt potentiale. Vores ambition er at hjælpe nordiske startups og scaleups med at vokse og øge deres positive påvirkning på samfundet.
Læs mere

2023-mål for iværksætteri

Vi hjælper nye virksomheder med at skabe bæredygtig vækst og vores 2023-mål er at 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder skal understøttes med værktøjer, services og ekspertise. Målet bidrager til FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

2020-status: 5.065 opstarts- og vækstvirksomheder understøttet siden 2016.

Økonomisk tryghed

På trods af de nordiske samfunds mange styrker, er privatøkonomi fortsat en bekymring hos mange. Der er bred enighed om, at udviklingen af sunde pengevaner tidligt i livet er et væsentligt fundament for at skabe økonomisk tryghed. Ikke desto mindre kæmper mange forældre med at skabe gode pengevaner hos deres børn – især i lyset af den øgede digitalisering af penge.

Vi har derfor økonomisk tryghed som et fokusområde, hvor ambitionen er at skabe større økonomisk tryghed hos kunder og samfund med et særligt fokus på børn og unge.

Læs mere

2023-mål for økonomisk tryghed

Vores 2023-mål er at øge økonomisk tryghed blandt 2 millioner børn, unge og deres forældre. Målet bidrager til FN’s verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse.

2020-status: 1.154.913 mennesker understøttet siden 2018.

Bliv klogere på vores 2023-bæredygtighedsmål

Governance & integritet

Governance & Integrity handler om, at vi driver vores virksomhed på en ansvarlig og transparent måde og omfatter compliance, svindelbekæmpelse og ansvarligs indkøb.

Vores ambition for compliance er at fremme en stærk compliance-kultur og løbende udvikle vores systemer og vores medarbejderes viden og færdigheder inden for compliance og risikostyring.

Vores ambition for svindelbekæmpelse er at bekæmpe økonomisk kriminalitet ved proaktivt at forebygge svindel, som er skadeligt for både vores kunder, vores virksomhed og vores samfund som helhed.

Vores ambition for ansvarlige indkøb er at sikre ansvarlige leverandørrelationer og integrere miljømæssige, sociale og etiske standarder i udvælgelsen og den løbende evaluering af leverandører.
Læs mere

2023-mål for Governance & integritet

Vores 2023-mål er, at over 95% af bankens medarbejdere gennemfører årlig undervisning i compliance- og risikoforhold.

2020-status: 95% af medarbejderne har fuldført undervisningen.

Medarbejdertrivsel & diversitet

Medarbejdertrivsel, mangfoldighed og inklusion på vores arbejdsplads er nøglen til at realisere vores medarbejderes potentiale og udvide vores måde at tænke på. 

Vi ønsker at være bedre til at støtte vores medarbejderes mentale og fysiske velbefindende og skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler de samfund, vi er en del af – og i sidste ende gøre os i stand til at yde den bedste kundeoplevelse.

Læs mere

2023-mål for mangfoldighed

Erfaring viser, at en mere balanceret kønsfordeling skaber diversitet på andre områder. Vi har derfor et mål om, at andelen af kvinder i højere lederstillinger skal være 35% senest i 2023, hvilket bidrager til FN’s verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene.

2020-status: 28% kvinder i højere lederstillinger.

Miljøpåvirkning

De miljømæssige udfordringer, som vores planet står over for, kræver, at alle aktører – store som små – minimerer deres miljøpåvirkning. 

Som udbyder af finansielle ydelser er Danske Banks miljøpåvirkning fra den daglige drift begrænset set i forhold til mange andre brancher. Ikke desto mindre, har vi mere end 20,000 medarbejdere og tilstedeværelse i 12 lande. Vores miljøpåvirkning er derfor ikke ubetydelig og minimering af vores Co2-udledning er en vigtig del af at fremme en bæredygtig arbejdsplads.

Læs mere

2023-mål: Vi minimerer vores påvirkning på miljøet

Vores 2023-mål er at reducere vores Co2-udledning med 75% sammenlignet med 2010. Det bidrager til FN’s verdensmål #13: Klimaindsats.

2020-status: 86% reduktion af CO2-udledning i forhold til 2010 og 48% i forhold til 2019. Da det betydelige fald i CO2-udledningen primært skyldes corona-pandemien, fastholder vi vores 2023-målsætning.

Bæredygtighed

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale standarder og principper, vi støtter.
Læs mere

Bæredygtig finans

Bæredygtig finans er kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed.
Læs mere