Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Strategisk retning

Overgangen til mere bæredygtige samfund kræver omfattende finansielle midler. Finansiering og investeringer, der bidrager hertil - også kaldet 'bæredygtig finans' - er derfor kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed.

Herudover har vi fem strategiske fokusområder:

 • Iværksætteri, økonomisk tryghed, governance & integritet, medarbejdertrivsel & diversitet og miljøpåvirkning. 


Bæredygtig finans

Vi hjælper vores kunder med at indfri deres ambitioner for bæredygtighed
gennem finansiering og investering

Volumenmål

 • 2023-mål: 300 mia. kr. til bæredygtig finansiering, herunder grønne lån og bæredygtige obligationer udstedt på vegne af vores kunder.
 • 2022-status: 273 mia. kr. siden 2019.


Mål for klimaneutralitet

Vi tilsluttede os Net-Zero Banking Alliance (NZBA) i oktober 2021
 

Reduktionsmål

 • 2030-mål: Vi vil reducere den CO2-udledning, som vi er med til at finansiere gennem vores udlån til store erhvervskunder for seks nøglesektorer med mellem 25-55 pct. i forhold til 2020.

Volumenmål

 • 2030-mål: 150 mia. kr. investeret i fonde med et bæredygtigt investeringsformål.  
 • 2022-status : 52 mia. kr. siden 2021

Mål for klimaneutralitet

Vi tilsluttede os Net Zero Asset Managers Initiative i marts 2021 og satte delmål i november 2021 

Reduktionsmål

 • 2030-mål: Vi vil reducere CO2-intensiteten i vores investeringsprodukter med mindst 50 pct. i forhold til 2020-niveauet.
 • 2030-mål:  Reduktion af den afledte temperaturvurdering af investeringsprodukter fra 2,7 grader i 2020 til 2,1 grader (Scope 1- og 2-udledninger)* og reduktion af den afledte temperaturvurdering af investeringsprodukter fra 2,9 grader i 2020 til 2,2 grader (Scope 1-, 2-og 3-udledninger)*.
 • 2025-mål: Vi vil gå i dialog med de 100 mest CO2-udledende virksomheder i vores portefølje. 


* Find mere information om scope 1, 2 og 3 i vores klimaplan. 

Volumenmål

 • 2023-mål: 50 mia. kr.  investeret af  Danica Pension i den grønne omstilling.
 • 2022-status: 37,7 mia. kr. siden 2019.

Mål for klimaneutralitet

Danica Pension tilsluttede sig NetZero Asset Owner Alliance i juni 2020. 

Reduktionsmål

 • 2025-mål: I Danica Pensions portefølje vil vi reducere CO2-udledningen i seks nøglesektorer med mellem 15 og  69  pct.  i forhold til 2019-niveauet.
 •  2030-mål: Reduktion af temperaturscoren for børsnoterede værdipapirer og kreditfaciliteter fra 2,5 grader i 2020 til 2,0 grader (Scope 1- og 2-udledninger) og reduktion af temperaturscoren for børsnoterede værdipapirer og kreditfaciliteter fra 2,8 grader i 2020 til 2,2 grader (Scope 1-, 2-og 3-udledninger)*

* Find mere information om scope 1, 2 og 3 i vores klimaplan. Målene bidrager til FN’s Verdensmål #13: Klimaindsats

Læs mere

Iværksætteri

Vi hjælper nye virksomheder med at skabe bæredygtig vækst

 • 2023-mål: 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder skal understøttes med værktøjer, services og ekspertise.
 • 2022-status:  7.231 opstarts- og vækstvirksomheder understøttet siden 2016.


Målet bidrager til FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Læs mere

Økonomisk tryghed

Vi hjælper mennesker med at opnå økonomisk tryghed

 • 2023-mål:  At øge økonomisk tryghed blandt 2 millioner børn, unge og deres forældre. 
 • 2022-status: 2.079.479 mennesker understøttet siden 2018.


Målet bidrager til FN’s verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse.

Læs mere

Governance & integritet

Vi driver vores virksomhed på en ansvarlig og transparent måde

 • 2023-mål: Over 95% af bankens medarbejdere gennemfører årlig undervisning i compliance- og risikoforhold.
 • 2022-status: 97% af medarbejderne har fuldført undervisningen.


Målet bidrager til FN’s verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 

Læs mere

Medarbejdertrivsel & diversitet

Vi fremmer trivsel, diversitet og inklusion på vores arbejdsplads

 • 2023-mål: Andelen af kvinder i højere lederstillinger skal være 35%.
 • 2022-status: 34% kvinder i højere lederstillinger.

Målet bidrager til FN’s verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene.

Læs mere

Miljøpåvirkning

Vi minimerer vores påvirkning på miljøet

 • 2030-mål: 80 pct. reduktion af scope 1- og 2-udledninger i forhold til 2019 og 60 pct. reduktion af scope 1- og 2-udledninger samt scope 3-udledninger, som vi aktuelt måler på, i forhold til 2019.
 • 2022-status: 55% CO2 reduktion siden 2019.


Målet bidrager til FN’s verdensmål #13: Klimaindsats.
Læs mere