Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Strategisk retning

Overgangen til mere bæredygtige samfund kræver omfattende finansielle midler. Finansiering og investeringer, der bidrager hertil - også kaldet 'bæredygtig finans' - er derfor kernen i vores arbejde med at fremme bæredygtighed.

Herudover har vi fem strategiske fokusområder:

 • Iværksætteri, økonomisk tryghed, governance & integritet, medarbejdertrivsel & diversitet og miljøpåvirkning. 


Bæredygtig finans

Vi hjælper vores kunder med at indfri deres ambitioner for bæredygtighed
gennem finansiering og investering

Volumenmål

 • 2023-mål: 300 mia. kr. til bæredygtig finansiering, herunder grønne lån og bæredygtige obligationer udstedt på vegne af vores kunder.
 • 2021-status: 192 mia. kr. siden 2019.


Mål for klimaneutralitet

Vi tilsluttede os Net-Zero Banking Alliance (NZBA) i oktober 2021
 

Reduktionsmål

 • 2030-mål: Vi vil reducere den CO2-udledning, som vi er med til at finansiere gennem vores udlån til store erhvervskunder for tre nøglesektorer med mellem 20-50% i forhold til 2020.

Volumenmål

 • 2030-mål: 150 mia. kr. investeret i fonde med et bæredygtigt investeringsformål.  
 • 2021-status : 65 mia. kr.


Mål for klimaneutralitet

Vi tilsluttede os Net Zero Asset Managers Initiative i marts 2021 og satte delmål i november 2021 

Reduktionsmål

 • 2030-mål: Vi vil reducere CO2-intensiteten i vores investeringsprodukter med mindst 50 pct. i forhold til 2020-niveauet.

Volumenmål

 • 2023-mål: 50 mia. kr.  investeret af  Danica Pension i den grønne omstilling.
 • 2021-status: 31,5 mia. kr. siden 2019.


Mål for klimaneutralitet

Danica Pension tilsluttede sig NetZero Asset Owner Alliance i juni 2020. 


Reduktionsmål

 • 2025-mål: I Danica Pensions portefølje vil vi reducere CO2-udledningen i fem nøglesektorer med mellem 15 og 35 pct.  i forhold til 2019-niveauet.Målene bidrager til FN’s Verdensmål #13: Klimaindsats

Læs mere

Iværksætteri

Vi hjælper nye virksomheder med at skabe bæredygtig vækst

 • 2023-mål: 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder skal understøttes med værktøjer, services og ekspertise.
 • 2021-status:  6.329 opstarts- og vækstvirksomheder understøttet siden 2016.


Målet bidrager til FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Læs mere

Økonomisk tryghed

Vi hjælper mennesker med at opnå økonomisk tryghed

 • 2023-mål:  At øge økonomisk tryghed blandt 2 millioner børn, unge og deres forældre. 
 • 2020-status: 1.579.472 mennesker understøttet siden 2018.


Målet bidrager til FN’s verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse.

Læs mere

Governance & integritet

Vi driver vores virksomhed på en ansvarlig og transparent måde

 • 2023-mål: Over 95% af bankens medarbejdere gennemfører årlig undervisning i compliance- og risikoforhold.
 • 2021-status: 96% af medarbejderne har fuldført undervisningen.


Målet bidrager til FN’s verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 

Læs mere

Medarbejdertrivsel & diversitet

Vi fremmer trivsel, diversitet og inklusion på vores arbejdsplads

 • 2023-mål: Andelen af kvinder i højere lederstillinger skal være 35%.
 • 2021-status: 32% kvinder i højere lederstillinger.

Målet bidrager til FN’s verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene.

Læs mere

Miljøpåvirkning

Vi minimerer vores påvirkning på miljøet

 • 2023- og 2030-mål: At reducere  vores CO2-udledning i forhold til 2019 med 40% i 2023 og med 60% i 2030.
 • 2021-status: 69% CO2 reduktion siden 2019. Den væsentlige reduktion af CO2 emissioner skyldes corona-pandemien og nye måder at arbejde på.


Målet bidrager til FN’s verdensmål #13: Klimaindsats.

Læs mere