Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Purpose - vores formål

Danske Banks Purpose er centralt for vores identitet, sammenhængskraft og hvordan vi driver vores forretning - for vores kunder, medarbejdere, investorer og samfundet. Vores Purpose er:Vi bidrager til bæredygtige fremskridt i dag og for kommende generationer ved at skabe finansielle løsninger og muligheder, der forløser potentialet i mennesker og virksomheder

Hvad vi mener med ord og udtryk i vores Purpose

 • Der er et stort uudnyttet potentiale i både mennesker og virksomheder – og et tab for den enkelte er også et tab for samfundet.

  I Danske Bank tror vi på, at det menneskelige potentiale er den mest værdifulde ressource i verden og nøglen til at skabe positive forandringer.

  Vi vil være dem, der finder potentialet og også dem, der håndterer risici. Vi vil understøtte dem, der skaber forandringerne, store som små, og nedbryde de barrierer, som står i vejen.

 • Når vi kombinerer finansielle løsninger med viden, er vi en katalysator for, at mennesker, virksomheder og samfund kan gøre en forskel og skabe en positiv udvikling.

  Vi tror på, at vi kan skabe positive forandringer, hvis vi anvender vores ressourcer på en fokuseret og ansvarlig måde.

  Vi forpligter os til at bruge vores ekspertise og størrelse til at drive vækst – alene og i partnerskab med andre – og samtidig skabe volumen ved at opfordre og inspirere vores kunder til at bringe deres ressourcer i spil.

 • Vi tror på, at det er vigtigt at have et langsigtet perspektiv, hvis vi skal kunne gøre en positiv forskel.

  Vi forpligter os til at have et langsigtet fokus og at udvikle bæredygtige og inkluderende løsninger, der bidrager positivt på langt sigt, alt imens vi fortsat indfrier vores kortsigtede mål.