Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2019, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

 • 05. feb 2020Corporate Governance report 2019
 • 28. maj 2020Forretningsorden - Direktionen
 • 28. maj 2020Forretningsorden - Bestyrelsen
 • 23. apr 2018Corporate Governance-struktur
 • 05. feb 2020Risk Management 2019
 • 29. apr 2019Vedtægter for Danske Bank
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker er en udmøntning af vores kerneværdier, og sammen med Essensen af Danske Bank sætter de rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 05. maj 2020AML CTF and Sanctions Policy
 • 26. mar 2020Conflict of Interest Policy
 • 10. feb 2020Tax Policy
 • 06. jan 2020Sustainable Investment Policy
 • 08. nov 2019Diversity and Inclusion Policy
 • 28. jun 2019IR politik - maj 2019
 • 21. jun 2019Stakeholder Policy
 • 06. jun 2019Societal Impact og Sustainability Policy
 • 09. maj 2019Aflønningspolitik
 • 10. dec 2018IR politik - November 2018
 • 09. okt 2018Compliance Policy
 • 06. dec 2017IR politik - November 2017

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 11. mar 2020Remuneration Report 2019
 • 09. maj 2019Aflønningspolitik
 • 18. mar 2019Guidelines for performance-based pay 2019

Generalforsamling

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling en gang om året.
Se mere

Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial

Undersøgelser af Danske Banks filial i Estland på baggrund af mistanke om hvidvask. Læs fakta om undersøgelserne, download rapporten og se en tidslinje om sagen.
Læs mere

Rapportering & revision

Information om det lovmæssige grundlag for vores rapportering samt intern og ekstern revision i Danske Bank.
Se mere