Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2019, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

 • 05. feb 2020Corporate Governance report 2019
 • 08. jan 2021Forretningsorden - Direktionen
 • 08. jan 2021Forretningsorden - Bestyrelsen
 • 23. apr 2018Corporate Governance-struktur
 • 05. feb 2020Risk Management 2019
 • 17. jun 2020Vedtægter for Danske Bank A/S
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.

Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker er en udmøntning af vores kerneværdier, og sammen med Essensen af Danske Bank sætter de rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 18. jan 2021Diversity and Inclusion Policy
 • 12. jan 2021Anti-Bribery and Corruption Policy
 • 13. nov 2020Whistleblowing Policy
 • 17. jul 2020Aflønningspolitik
 • 26. jun 2020Compliance Policy
 • 16. jun 2020IR politik - maj 2020
 • 08. jun 2020Stakeholder Policy
 • 05. maj 2020AML CTF and Sanctions Policy
 • 26. mar 2020Conflict of Interest Policy
 • 10. feb 2020Tax Policy
 • 06. jan 2020Sustainable Investment Policy
 • 06. jun 2019Societal Impact og Sustainability Policy

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 11. mar 2020Aflønningsrapport 2019
 • 17. jul 2020Aflønningspolitik

Generalforsamling

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling en gang om året.
Se mere

Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial

Undersøgelser af Danske Banks filial i Estland på baggrund af mistanke om hvidvask. Læs fakta om undersøgelserne, download rapporten og se en tidslinje om sagen.
Læs mere

Rapportering & revision

Information om det lovmæssige grundlag for vores rapportering samt intern og ekstern revision i Danske Bank.
Se mere