Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2018, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

 • 02. feb 2018Corporate Governance Report 2017
 • 04. jan 2018Vedtægter for Danske Bank
 • 14. sep 2017Forretningsorden - Direktionen
 • 14. sep 2017Forretningsorden - Bestyrelsen
 • 01. aug 2013Corporate Governance-struktur
 • 02. feb 2018Risk Management 2017
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker er en udmøntning af vores kerneværdier, og sammen med Essensen af Danske Bank sætter de rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 19. jan 2018Conflict of Interest Policy
 • 22. dec 2017Diversitets- og inklusionspolitik
 • 06. dec 2017IR politik - November 2017
 • 20. nov 2017Stakeholder Policy
 • 14. nov 2017Responsible Investment Policy
 • 23. maj 2017AML CTF and Sanctions Policy
 • 18. maj 2017Whistleblowing Policy
 • 15. maj 2017Compliance Policy
 • 26. apr 2017Tax Policy
 • 20. mar 2017Remuneration Policy
 • 31. jan 2017External Publication of Information Management Policy
 • 11. okt 2016Investor Relations politik

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 20. mar 2017Remuneration Policy
 • 09. mar 2017Remuneration Report 2016
 • 10. mar 2015Retningslinjer for resultatafhængig aflønning
 • 02. feb 2017Remuneration of management 2016

Generalforsamling

Danske Banks afholder generalforsamling den 15. marts 2018.
Se mere

Rapportering & revision

Information om det lovmæssige grundlag for vores rapportering samt intern og ekstern revision i Danske Bank.
Se mere

Konkurrencelovgivning

Danske Bank byder åben og effektiv konkurrence velkommen. Det er vores politik til fulde at overholde konkurrencelovgivningen.
Læs mere