Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. 

Rapporter og dokumenter

 • 03. feb 2022Corporate Governance Report 2021
 • 03. feb 2022Risk Management 2021
 • 23. apr 2018Corporate Governance-struktur
 • 01. aug 2022Rules of Procedure Board of Directors and Executive Leadership Team
 • 27. maj 2021Vedtægter for Danske Bank A/S - april 2021
 • 31. jan 2022Data Ethics Principles
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker sætter rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 28. sep 2022Conflict of Interest Policy
 • 22. sep 2022Whistleblowing Policy
 • 22. jun 2022Our Responsible Investment Journey 2022
 • 11. maj 2022Compliance Policy
 • 04. maj 2022Financial Crime Policy
 • 17. mar 2022Code of Conduct policy
 • 17. mar 2022Sustainable Finance Policy
 • 17. mar 2022Responsible Investment Policy
 • 01. mar 2022Tax Policy
 • 03. feb 2022Remuneration Policy 2022
 • 23. nov 2021Diversity and Inclusion Policy
 • 19. maj 2021Stakeholder Policy

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

I vores aflønningsrapport beskriver vi principperne for aflønning i Danske Bank. Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod modtager et fast honorar.
 • 03. feb 2022Remuneration Report 2021
 • 03. feb 2022Remuneration Policy 2022
 • 29. apr 2022Remuneration to Material Risk Takers 2021

Rapportering og revision

Vi offentliggør vores årsrapport og tre kvartalsrapporter på engelsk og et uddrag af disse rapporter på dansk. Få mere information om det lovmæssige grundlag for vores rapporter samt ansvarsfordelingen mellem intern og ekstern revision i Danske Bank.

Læs mere