Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2018, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

 • 02. feb 2018Corporate Governance Report 2017
 • 26. jun 2018Vedtægter for Danske Bank
 • 10. okt 2018Forretningsorden - Direktionen
 • 26. sep 2018Forretningsorden - Bestyrelsen
 • 23. apr 2018Corporate Governance-struktur
 • 02. feb 2018Risk Management 2017
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker er en udmøntning af vores kerneværdier, og sammen med Essensen af Danske Bank sætter de rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 08. jan 2019Conflict of Interest Policy
 • 10. dec 2018IR politik - November 2018
 • 09. nov 2018Sustainable Investment Policy
 • 07. nov 2018Stakeholder Policy
 • 05. nov 2018Societal Impact og Sustainability Policy
 • 09. okt 2018AML CTF and Sanctions Policy
 • 09. okt 2018Whistleblowing Policy
 • 09. okt 2018Compliance Policy
 • 16. mar 2018Aflønningspolitik
 • 22. dec 2017Diversitets- og inklusionspolitik
 • 06. dec 2017IR politik - November 2017
 • 26. apr 2017Tax Policy
 • 31. jan 2017External Publication of Information Management Policy

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 16. mar 2018Aflønningspolitik
 • 08. mar 2018Remuneration Report 2017
 • 10. mar 2015Retningslinjer for resultatafhængig aflønning
 • 06. mar 2018Remuneration of management 2017

Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial

Undersøgelser af Danske Banks filial i Estland på baggrund af mistanke om hvidvask. Læs fakta om undersøgelserne, download rapporten og se en tidslinje om sagen.
Læs mere

Rapportering & revision

Information om det lovmæssige grundlag for vores rapportering samt intern og ekstern revision i Danske Bank.
Se mere

Konkurrencelovgivning

Danske Bank byder åben og effektiv konkurrence velkommen. Det er vores politik til fulde at overholde konkurrencelovgivningen.
Læs mere