Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance.

Vi offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. 

Vedtægter, forretningsorden og rapporter

 • 16. mar 2023Danske Bank - Vedtægter af 16. marts 2023
 • 02. feb 2023Corporate Governance Report 2022
 • 02. feb 2023Risk Management 2022
 • 03. jul 2023Rules of Procedure Board of Directors and Executive Leadership Team
Find flere dokumenter

Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling en gang om året.

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

 I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
Læs mere

Vores politikker og principper

Vores politikker sætter rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 27. jun 2023Compliance Policy
 • 12. maj 2023Financial Crime Policy
 • 19. apr 2023Responsible Investment Policy
 • 22. mar 2023Tax Policy
 • 09. feb 2023Code of Conduct policy
 • 03. feb 2023Politik for Ansvarlige Investeringer
 • 04. jan 2023Sustainable Finance Policy
 • 02. okt 2022Diversity and Inclusion Policy
 • 28. sep 2022Conflict of Interest Policy
 • 22. sep 2022Whistleblowing Policy
 • 16. mar 2022Remuneration Policy
 • 31. jan 2022Data Ethics Principles
 • 19. maj 2021Stakeholder Policy

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

I vores aflønningsrapport beskriver vi principperne for aflønning i Danske Bank. Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod modtager et fast honorar.
 • 01. maj 2023Remuneration to Material Risk Takers 2022
 • 16. mar 2022Remuneration Policy
 • 02. feb 2023Remuneration Report 2022