Gå til hovedindhold

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance og offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. Konklusionen fra den seneste rapport, offentliggjort i begyndelsen af 2019, var, at vi følger samtlige anbefalinger.

Rapporter og dokumenter

 • 11. maj 2021Financial Crime Policy
 • 04. feb 2021Corporate Governance report 2020
 • 30. sep 2021Forretningsorden - Direktionen
 • 08. jan 2021Forretningsorden - Bestyrelsen
 • 23. apr 2018Corporate Governance-struktur
 • 05. feb 2020Risk Management 2019
 • 27. maj 2021Vedtægter for Danske Bank A/S - april 2021
Find flere dokumenter

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
Læs mere

Vores politikker

Vores politikker sætter rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 23. nov 2021Diversity and Inclusion Policy
 • 16. sep 2021Tax Policy
 • 10. aug 2021Conflict of Interest Policy
 • 23. jun 2021Compliance Policy
 • 19. maj 2021Stakeholder Policy
 • 17. mar 2021Aflønningspolitik
 • 10. feb 2021Responsible Investment Policy
 • 04. feb 2021Sustainable Finance Policy
 • 03. feb 2021Code of Conduct policy
 • 13. nov 2020Whistleblowing Policy
 • 16. jun 2020IR politik - maj 2020

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

I vores aflønningsrapport beskriver vi principperne for aflønning i Danske Bank. Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod modtager et fast honorar.
 • 04. feb 2021Remuneration Report 2020
 • 17. mar 2021Aflønningspolitik
 • 29. apr 2021Remuneration to Material Risk Takers 2020

Rapportering og revision

Vi offentliggør vores årsrapport og tre kvartalsrapporter på engelsk og et uddrag af disse rapporter på dansk. Få mere information om det lovmæssige grundlag for vores rapporter samt ansvarsfordelingen mellem intern og ekstern revision i Danske Bank.

Læs mere

Generalforsamling

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling en gang om året.
Se mere

Håndtering af ældre kundesager

I vores arbejde med at blive en bedre bank, har vi systematisk styrket arbejdet med compliance, risiko, kontrol og processer. I den forbindelse har vi identificeret en række kundesager, der går tilbage i tid. Vi bestræber os på at håndtere dem og sikre, at alle kunder, som har lidt et tab som følge af vores fejl, bliver kompenseret.
Læs mere

Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial

Undersøgelser af Danske Banks filial i Estland på baggrund af mistanke om hvidvask. Læs fakta om undersøgelserne, download rapporten og se en tidslinje om sagen.
Læs mere