Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Corporate Governance

Vi arbejder løbende på at forbedre vores corporate governance.

Vi offentliggør hvert år en rapport, som viser status på Danske Banks overholdelse af corporate governance-anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådet. 

Vedtægter, forretningsorden og rapporter

 • 05. apr 2024Danske Bank - Vedtægter af 21 marts 2024
 • 02. feb 2024Risk Management 2023
 • 02. feb 2024Corporate Governance Report 2023
 • 03. jul 2023Rules of Procedure Board of Directors and Executive Leadership Team
Find flere dokumenter

Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling en gang om året.

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.
Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en væsentlig del af at være en ansvarlig finansiel institution. Derfor er vi i Danske Bank både forpligtet til og fokuseret på at overholde danske og internationale love og regler om hvidvask og bekæmpe hvidvask og bedrageri mod banker og kunder.

Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
Læs mere

Vores politikker og principper

Vores politikker sætter rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 15. maj 2024Code of Conduct policy
 • 12. apr 2024Financial Crime Policy
 • 23. feb 2024Remuneration Policy 2024
 • 07. feb 2024Responsible Investment Policy
 • 15. dec 2023Stakeholder Policy
 • 09. nov 2023Whistleblowing Policy
 • 17. okt 2023Diversity & Inclusion Policy
 • 22. mar 2023Tax Policy
 • 03. feb 2023Politik for Ansvarlige Investeringer
 • 04. jan 2023Sustainable Finance Policy
 • 28. sep 2022Conflict of Interest Policy
 • 31. jan 2022Data Ethics Principles

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

I vores aflønningsrapport beskriver vi principperne for aflønning i Danske Bank. Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod modtager et fast honorar.
 • 01. maj 2024Remuneration to Material Risk Takers 2023
 • 02. feb 2024Remuneration Report 2023
 • 23. feb 2024Remuneration Policy 2024

Håndtering af ældre kundesager

Vi har systematisk styrket arbejdet med compliance, risiko, kontrol og processer. I den forbindelse har vi identificeret en række kundesager, og vi bestræber os på at håndtere dem.
Læs mere