Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Obligationslån for Danmarks Skibs- kreditfondFondsbørsmeddelelse nr. 3/2001
Danmarks Skibskreditfond har besluttet at udstede et obligationslån på 200 mio. kr. Obligationslånet er et stående lån, der udløber den 15. august 2001. Kuponen på det nye lån er fastsat til 4,00 pct. p.a. Lånet er arrangeret af Danske Bank.

Danske Bank har erhvervet obligationerne med henblik på videresalg til investorer til gældende markedskurs.

Obligationslånet, der registreres i Værdipapircentralen, vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 15. februar 2001.