Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbyder to aktieindekserede obligationer

Publiceret under overskriften: Danske Bank udbyder to aktieindekserede obligationer for KommuneKredit

Fondsbørsmeddelelse nr.38/2001

Danske Bank udbyder to aktieindekserede obligationer i EUR for KommuneKredit. Obligationerne er relateret dels til udviklingen i S&P 500®, i det følgende benævnt USA, dels til udviklingen i Dow Jones EURO STOXX 50SM, S&P 500® og Nikkei 225, i det følgende benævnt TRIO.

Obligationerne udbydes i perioden 26. november til 12. december 2001, og der forventes udbudt obligationer for minimum EUR 4 mio. i hver serie.

Emissionskurserne er fastsat til 105%. Obligationerne bærer ingen kuponrente og indfries ved udløb til en kurs, der afspejler udviklingen i de underliggende aktieindeks. Uanset udviklingen i de respektive aktieindeks vil obligationerne som minimum blive indfriet ved udløb den 17. marts 2005 til kurs 100% for så vidt angår USA og 90% for så vidt angår TRIO.

Obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 17. december 2001 og registreres i VP. Den endelige deltagelse i udviklingen i aktieindeksene vil blive fastsat den 13. december 2001, hvorefter de vil blive offentligjort via Københavns Fondsbørs A/S. Emissionerne vil blive annulleret, såfremt der ikke kan opnås en deltagelse på minimum 90% for TRIO og 60% for USA, eller såfremt det tegnede beløb ikke overstiger EUR 4 mio. i hver af de to trancher.

KommuneKredit er rated Aaa af Moody`s Investor Services, Inc. og AAA af Standard & Poor’s.

Prospekter med yderligere oplysninger om obligationsudstedelserne kan rekvireres i Danske Banks filialer fra den 20. november 2001.