Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2011Selskabsmeddelelse nr. 8/2011

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts blev

  • Årsrapport 2010 og forslag til resultatdisponering godkendt,
  • det tilkendegivet, at generalforsamlingen ikke ønskede at tage stilling til valg af afviklingsform efter lov nr. 721 af 25. juni 2010
  • Eivind Kolding, Ole Gjessø Andersen, Michael Fairey, Peter Højland, Mats Jansson, Majken Schultz og Claus Vastrup genvalgt til bestyrelsen, og Niels Bjørn Christiansen valgt til bestyrelsen, 
  • de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt,
  • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
  • bemyndigelsen til forsat at erhverve egne aktier fornyet for en femårig periode
  • bestyrelsens forslag til aflønningspolitik og retningslinjer for resultatafhængig aflønning i 2011 godkendt.


Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens tre forslag til følgende vedtægtsændringer:

  • tilføjelse af frist for brevstemmer og fuldmagt,
  • aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer,
  • mulighed for delegation til bestyrelsesudvalg


Forslag til vedtægtsændring fremsat af en aktionær blev ikke godkendt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Eivind Kolding som formand for bestyrelsen og Ole Gjessø Andersen som næstformand. Ole Gjessø Andersen blev desuden valgt som formand for Revisionsudvalget. Udvalgenes sammensætning vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance site.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Lisbeth Bak og Lars-Johan Sandvik

Kontaktperson:
Pressechef Anders Klinkby, telefon 45 14 57 95 / 25 10 19 19