Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2019

Selskabsmeddelelse nr. 5/2019

Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 18. marts 2019, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Vedlagt følger dagsorden og fuldstændige forslag.
Download

Valg af medlemmer til bestyrelsen
I relation til valg af medlemmer til bestyrelsen foreslår bestyrelsen nyvalg af Christian Sagild og Gerrit Zalm.

”Jeg er overbevist om, at de to foreslåede kandidater med deres respektive erfaringer og kompetencer vil kunne bidrage positivt til bestyrelsen og dermed til Danske Bank. Gerrit Zalm vil således kunne bidrage med ledelseserfaring fra både reguleringsmyndigheder og bankvirksomhed, og Christian Sagild har en betydelig erfaring med ledelse af finansiel virksomhed”, siger bestyrelsesformand Karsten Dybvad.

Bestyrelsen arbejder løbende på at identificere potentielle yderligere kandidater med de rigtige kompetencer, herunder særligt repræsentanter fra de øvrige Nordiske lande. Hilde Tonne har meddelt, at hun ikke genopstiller til valg, da hun er blevet udpeget til formand for Norges Forskningsråd. Ligeledes har Ingrid Bonde meddelt, at hun ikke genopstiller, da hun er blevet udpeget til et nyt betydningsfuldt tillidshverv, som endnu ikke er offentliggjort.

I november 2018 meddelte Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal, jf. selskabsmeddelelse nr. 61, at de ikke ville søge genvalg til den kommende ordinære generalforsamling. Carol Sergeant har imidlertid på bestyrelsens opfordring alligevel indvilget i at søge genvalg og på den måde være med til at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

”Jeg vil gerne takke Rolv Erik Ryssdal, Hilde Tonne og Ingrid Bonde for indsatsen. Jeg har respekt for, at de ønsker at bruge deres kræfter på andre udfordringer. Til gengæld glæder det mig, at Carol Sergeant alligevel har sagt ja til at genopstille. Det betyder, at vi sikrer kontinuiteten i bestyrelsen, og at vi fortsat vil kunne drage fordel af hendes viden om Danske Bank og indsigt i tilsynsforhold og den finansielle sektor”, siger bestyrelsesformand Karsten Dybvad.

Bestyrelsen foreslår således genvalg af Lars-Erik Brenøe, Karsten Dybvad, Jan Thorsgaard Nielsen, Jens Due Olsen og Carol Sergeant.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.