Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Som følge af usikre makroøkonomiske udsigter forventer Danske Bank A/S et lavere resultat for året og suspenderer forventninger til den finansielle udvikling i 2020

Selskabsmeddelelse nr. 1/2020

På grund af en betydelig forværring af de makroøkonomiske udsigter som følge af Covid-19 situationen forventes det, at Danske Banks finansielle resultater for 2020 vil blive negativt påvirket. På baggrund af ændringer i vores modelberegninger er det vores foreløbige vurdering, at nedskrivninger på udlån formentlig vil stige som følge af hårdere scenarier. Desuden er de finansielle markeder globalt påvirket af meget stor volatilitet, hvilket kan få negative konsekvenser for bankens handelsindtægter. Vi vil løbende vurdere påvirkningen på nedskrivningerne og indtægterne i takt med, at situationen udvikler sig.

Danske Banks underliggende forretning udvikler sig som forventet, og bankens kapitalgrundlag og likviditetsposition er fortsat stærk med betydelige buffere pænt over de regulatoriske krav.

Da den aktuelle situation er uden fortilfælde, og det er meget vanskeligt at forudsige de makroøkonomiske konsekvenser, har Danske Bank besluttet at suspendere forventningen til årets resultat for 2020 (den tidligere forventning var et resultat for året på 8-10 mia. kr.). Vi forventer at kunne give en opdatering vedrørende vores finansielle forventninger i forbindelse med offentliggørelsen af vores kvartalsrapport for 1. kvartal 2020.

Danske Bank offentliggør Interim Report – First Quarter 2020 den 30. april 2020.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.