Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Skaber startups overhovedet arbejdspladser?

Ny rapport går i kødet på myten om, at Nordiske startup-virksomheder ikke skaber særligt mange job. Og konklusionen er klar: Der er godt gang i jobskabelsen i Nordiske startups.

Når samtalen falder på startups, støder man hurtigt ind i en række myter.

Er Startups ikke for små til overhovedet at skabe særligt mange job? Er det ikke kun de allermest succesfulde, der skaber mange job? Og ryger de job ikke bare til udlandet i takt med at selskaberne bliver internationale og vokser sig store?

Myterne er mange, men i en ny rapport udarbejdet af Danske Bank Growth og Dealroom.co bliver de undersøgt én for én, og konklusionen på førstnævnte myte er klar. Startups skaber job. Rigtig mange endda og langt de fleste i det land, hvor virksomheden er startet. 

”Rapporten dokumenterer ret tydeligt, at myten om, at startups er for små til for alvor at kunne bidrage til jobskabelsen i Norden ikke er korrekt. Faktisk viser rapporten, at Nordiske startups skaber et antal job svarende til eksempelvis det samlede antal arbejdspladser i en by som København eller Helsinki. Der er derfor for mig ingen tvivl om, at de spiller en væsentlig rolle i vækstskabelsen i de Nordiske samfund,” siger Klavs Hjort, Chef for Danske Bank Growth.I dag beskæftiger Nordiske startups ca. 400.000 mennesker, og blandt de Nordiske lande er det Sverige, der har førertrøjen på med 111.000 svenske job.

På de efterfølgende pladser kommer henholdsvis Danmark, Finland og Norge. Samlet skaber startups ca. 271.000 job i Norden, mens de resterende 142.000 er fordelt på lande uden for Norden. 

Unicorns er ikke alt
En anden myte er, at det kun er de allermest succesfulde startsups, der skaber mange jobs. Altså de såkaldte unicorns der har nået en værdiansættelse på 1 milliard dollars, men den holder heller ikke vand, for selvom den type virksomheder står for hele 71 procent af den samlede værdiansættelse inden for startups, så står de kun for 9 procent af de job, der bliver skabt.

I stedet er det faktisk startups og scaleups (selskaber der har rejst 1-100 mEUR i equity funding), der står for langt størstedelen af jobskabelsen.


I Danske Bank vil vi gerne spille en rolle for startups og bidrage til at de får de bedst mulige rammer. Rapporten viser, at det nytter, og at startups har en stor samfundsmæssig betydning, når det kommer til at skabe arbejdspladser.

Klavs Hjorth

Chef for Danske Bank GrowthMen ingen roser uden torne, for der er også udfordringer for de Nordiske startups.

Hvis selskabet undervejs beslutter sig for at flytte deres hovedkvarter udenlands, er det kun 6 procent af jobsene, der forbliver i Norden.

En anden myte handler om, at det er svært at skaffe den rigtige arbejdskraft, og den myte holder faktisk vand. Det er især udfordrende at skaffe medarbejdere med kvalifikationer inden for teknologi. Her viser rapporten, at et job gennemsnitligt er ubesat i 74 dage, hvilket er ca. 14 procent over gennemsnittet i Norden.

En af de startups, der har brug for ekstra hænder er Veo Technologies. Dem kan du møde i denne video:

148e6df7-745f-4516-9cc8-6e8020fee500


Europamestre i iværksætteri
Rapporten dokumenterer også, at vi generelt er rigtig gode til iværksætteri i Norden.

Faktisk ligger Norden helt i top med den største andel af iværksættere i Europa per million indbyggere, og derfor giver det god mening at arbejde med at få endnu mere ud af den stærke iværksættertrang, påpeger Klavs Hjort.

”I Danske Bank vil vi gerne spille en rolle for startups og bidrage til at de får de bedst mulige rammer. Det gør vi eksempelvis med Danske Bank Growth, der hver dag rådgiver startups, og med The Hub hvor vi gør det nemmere at finde den rigtige arbejdskraft", siger Klavs Hjorth og fortsætter:

"I Danske Bank Growth har vi siden 2015 haft et 100 procent dedikeret fokus på startups, og vi forsøger hver dag at hjælpe dem videre i deres udvikling via funding, adgang til talentmasse via the Hub, hjælp til at komme ind på de internationale markeder og selvfølgelig de traditionelle bankydelser. Rapporten viser, at det nytter, og at startups har en stor samfundsmæssig betydning, når det kommer til at skabe arbejdspladser.” 


Iværksætteri - et fokusområde i vores bæredygtighedsstrategi

Iværksætteri er afgørende for innovation og vækst. Derfor hjælper vi nordiske startups og vækstvirksomheder ved at stille værktøjer og viden til rådighed, og i 2023 vil vi have hjulpet 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder.  Et mål, der bidrager til FN’s Verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.