Vores tilgang

Vores ambition er at skabe bæredygtig udvikling og positiv impact i de samfund, vi er en del af. Vores Societal Impact strategi sætter retningen for vores ambition, mens vores relaterede politikker, Position Statements og internationale forpligtelser styrer og guider vores tilgang til at drive en ansvarlig og transparent forretning.

 

 

Vores Societal Impact strategi

Vores Societal Impact strategi består af tre strategiske temaer og fire grundlæggende faktorer, der sætter retningen for at fremme bæredygtig udvikling og skabe en positiv påvirkning på samfundet. 

Se vores strategi

Relaterede politikker 

Vores relaterede politikker styrer og guider vores tilgang til at drive vores forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde.
 • 30. nov 2017Diversity and Inclusion Policy
 • 05. nov 2018Societal Impact og Sustainability Policy
 • 09. nov 2018Sustainable Investment Policy
 • 07. nov 2018Stakeholder Policy
 • 26. apr 2017Tax Policy

Position Statements

Vores Position Statements tydeliggør, hvordan vi forholder os til forskellige bæredygtighedstemaer, samt hvordan vi tilgår de virksomheder, vi aktivt investerer i og udlåner til inden for forskellige sektorer.
 • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Agriculture
 • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Arms and Defence
 • 27. sep 2018Danske Bank Position Statement Climate Change
 • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Forestry
 • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
 • 26. sep 2018Danske Bank Position Statement Human Rights
 • 24. sep 2018Danske Bank Position Statement Mining and Metals

Dialog med interessenter

Vi mener, at en tæt dialog med vores interessenter er en vigtig del af vores aktiviteter. Vi indgår gerne i en dialog med alle vores interessenter uanset deres synspunkter, og vores tilgang er drevet af vores ambition om at skabe værdi for alle interessenter, at være transparente og af vores kerneværdier integritet og samarbejde. 

Vi yder ikke økonomisk støtte – hverken direkte eller indirekte – til politiske partier eller kandidater.

Business Integrity Board

Danske Banks direktion har udpeget et Business Integrity Board, som sætter retningen for og udvikler samt fører tilsyn med gennemførelsen af vores Societal Impact strategi og relaterede politikker. Business Integrity Boardet blev etableret i 2014. Det ledes af vores administrerende direktør og består derudover af medlemmer af direktionen og repræsentanter fra forretningsenheder og stabsfunktioner.
Læs mere om Corporate Governance

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.

Læs mere om Compliance

Rapportering & data

I vores Corporate Responsibility Report kan du læse om vores performance i 2017. Derudover kan du finde detaljerede og segmenterede data og information i vores CR Fact Book, Statement on Carbon Neutrality og Statement on Modern Slavery Act 2017.

 • 02. feb 2018CR Report 2017
 • 02. feb 2018CR Fact Book 2017
 • 02. feb 2018Corporate Responsibility Reporting Principles 2017
 • 02. feb 2018Statement of Carbon Neutrality 2017
 • 02. feb 2018Statement on Modern Slavery Act 2017

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bruge vores ekspertise til at skabe positiv impact i de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Læs mere