Vores tilgang

På denne side kan du bl.a. læse mere om vores strategi for samfundsansvar, relaterede politikker og de internationale initiativer og standarder, vi støtter.

 

Relaterede politikker 


 • 08. nov 2019Diversity and Inclusion Policy
 • 06. jun 2019Societal Impact og Sustainability Policy
 • 06. jan 2020Sustainable Investment Policy
 • 21. jun 2019Stakeholder Policy
 • 26. apr 2017Tax Policy

Position Statements

Vores Position Statements tydeliggør, hvordan vi forholder os til forskellige bæredygtighedstemaer, samt hvordan vi tilgår de virksomheder, vi aktivt investerer i og udlåner til inden for forskellige sektorer.
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Agriculture
 • 06. dec 2019Danske Bank Position Statement Arms and Defence
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Climate Change
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Forestry
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Fossil Fuels
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Human Rights
 • 11. sep 2019Danske Bank Position Statement Mining and Metals

Dialog med interessenter

Tæt dialog med vores interessenter er en vigtig del af vores aktiviteter, og vi indgår gerne i en dialog med alle uanset synspunkter. Vores ambition er at skabe værdi for alle interessenter og at være transparente, og vi er bl.a. drevet af vores kerneværdi om samarbejde. 

Vi yder ikke økonomisk støtte – hverken direkte eller indirekte – til politiske partier eller kandidater.

Business Integrity Committee

Danske Banks direktion har udpeget en Business Integrity Committee, som sætter retningen for og udvikler samt fører tilsyn med gennemførelsen af vores strategi for samfundsansvar og relaterede politikker. Business Integrity Committee blev etableret i 2014. Det ledes af vores administrerende direktør og består derudover af medlemmer af direktionen og repræsentanter fra forretningsenheder og stabsfunktioner.
Læs mere om Corporate Governance

Compliance

Danske Bank fokuserer på at have en stærk compliance-kultur for at sikre, at vores kunder og samfundet som helhed har tillid til os og for at beskytte vores integritet. For at opnå dette har vi en effektiv styring af compliance-risici, hvilket indebærer, at alle medarbejdere har et ansvar for at sikre compliance.

Læs mere om Compliance

Rapportering & data

I vores Corporate Responsibility-rapport kan du læse om vores performance i 2018. Derudover kan du finde detaljerede og segmenterede data og information i vores CR-fact book, Statement on Carbon Neutrality og Statement on Modern Slavery Act 2018.
 • 01. feb 2019CR Report 2018
 • 01. feb 2019CR Factbook 2018
 • 01. feb 2019Statement of Carbon Neutrality 2018
 • 01. feb 2019Statement on Modern Slavery Act 2019

Samfundsansvar

Vi arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og bidrage positivt til de samfund, vi er en del af.
Læs mere

Strategiske temaer

Vi støtter FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer for at øge effekten af vores indsats.
Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Læs mere