Klar for ditt neste karrieresteg?

I Danske Bank ansetter vi mennesker med et bredt mangfold av kompetanse og erfaringsgrunnlag. Arbeidshverdagen blir stadig mer digital, og vårt kompetansebehov forandrer seg i takt med utviklingen. Vil du bli en del av vårt globale team med over 22.000 medarbeidere?

 

Fremtiden er digital

I Danske Bank flytter vi grensene for hva det vil si å være bank gjennom globale innovative løsninger. Til dette kreves nye digitale profiler på tvers av alle områdene i banken – inkludert i MobileLife, vår innovasjonshub, og Group IT. I dag har vi et samfunn av over 3.900 IT-profesjonelle i våre utviklingssentre i Danmark, Litauen og India.

Les mer på våre internasjonale sider

Å jobbe i bank

Danske Bank har et klart mål: Å være nummer én på kundeopplevelse. Vi tilbyr karrieremuligheter i hele Norden for mennesker med ulik kompetanse og erfaring.
Vi er opptatt av mangfold og har i dag i overkant av 1300 medarbeidere som sammen har en ambisjon om å øke vår markedsandel i Norge. Vi har en organisasjonskultur hvor endring er en mulighet for utvikling og vekst. Vi jobber sammen med sterk dedikasjon for å nå våre mål og inspirere hverandre i hverdagen.
Se ledige stillinger

Management Consulting

Våre kunder og verden rundt oss endrer seg, det gjør vi og. Vi ser hele tiden etter nye løsninger som kan endre måten vi jobber på og hvordan vi betjener våre kunder. Danske Bank har interne konsulenter som jobber med alt fra forretningsutvikling og produktutvikling til digitalisering og automatisering. 
Se ledige stillinger

En vinnervilje i banken

I Trade Finance får jeg jobbe med alt fra de minste til de største kundene i banken. Det å kunne være med på å sikre store kontrakter som har vært omtalt på Dagsrevyen eller i avisen, er spennende. Vi har veldig tett kontakt med kundene våre. De ringer direkte til oss og de kjenner oss. Det tror jeg er en av grunnene til at vi også er kåret til den beste Trade Finance-banken seks år på råd i Prospera-undersøkelsen. Jeg opplever at det er en vinnervilje i banken. Vi er en utfordrer i Norge. Det er veldig motiverende å arbeide i et miljø som gjør det så bra som vi gjør.

Andreas, Kunderådgiver

Trondheim

Våre kjerneverdier

Som ansatt i Danske Bank vil du bli godt kjent med våre verdier. Verdiene er styrende for alt vi gjør og ligger til grunn for beslutninger vi tar i arbeidshverdagen. 

 • Agilitet
  • kontinuerlig tilpasse oss til endringer i våre forretnings- og markedsomgivelser
  • skape innovative tilbud og tjenester ved å forstå og respondere på endringer i kundenes behov
  • forstå og ligge forut for trendene som påvirker vår sektor
  • kontinuerlig forbedre kundenes opplevelse
  • finne nye måter å redusere kostnader og fremme effektivitet på
  • utføre arbeidet på en enkel, praktisk og lett forståelig måte
  • forbedre eksisterende prosedyrer og måten vi jobber på
  • være tilgjengelig og hurtige i vår respons
  • være på hugget og i stand til å utnytte nye muligheter
  • finne nye måter å navigere gjennom kompleksitet på
 • Integritet
  • sikre at vi aldri går på akkord med våre verdier
  • ha høye etiske standarder og drive virksomheten på en ordentlig måte
  • være pålitelig, alltid holde ord og overholde forpliktelser
  • være ærlig, åpen og forutsigbar
  • vekke tillit ved å utføre arbeidet med kvalitet, presisjon og til riktig tid
  • behandle andre med respekt
  • erkjenne vår innvirkning på samfunnet og leve opp til det ansvaret vi har
  • bidra på en ansvarlig måte i lokalsamfunnene vi betjener
  • bygge opp og vedlikeholde et godt forhold til våre viktigste interessenter
 • Samarbeid
  • ta eksterne og interne interessenters perspektiv i betraktning
  • være med på å finne de best mulige løsningene for kundene og banken
  • være hjelpsom og gi støtte til kunder og kolleger
  • oppmuntre til dialog og drøfting etterfulgt av effektiv iverksettelse
  • ta eierskap uavhengig av organisasjonsgrenser
  • gi konstruktiv tilbakemelding og inspirere andre med å lykkes og vokse
  • motivere andre basert på forståelse og ekspertise
  • opptre direkte overfor andre og være lydhør i interaksjon med andre
  • dele byrdene så vel som gledene
  • oppfordre til initiativ og engasjement og ta eierskap
  • utveksle ideer åpent for å kunne utvikle løsninger i felleskap
 • Verdi
  • være klar over at langsiktig verdi for investorene skapes gjennom å levere verdi for kundene
  • forstå kundenes behov og bidra til at de når sine mål
  • søke å ta initiativ tidlig, også før kundene uttrykker behov for det
  • legge til rette for og understøtte gode personlige prestasjoner og belønne kundesentrisk atferd
  • gjøre folk i stand til å handle
  • bidra til våre kunders, ansatte, investorer og samfunnets suksess er en naturlig del av å drive solid forretning
  • være bevisst på verdien for aksjonærene
  • være kostnads- og kapitaleffektive
  • optimalisere og forenkle måten vi arbeider på
  • levere kontinuerlige forbedringer og innovasjoner
  • sette seg inspirerende mål og arbeide for fremragende resultater i alt vi gjør
 • Ekspertise
  • levere innovative finansielle løsninger ved hjelp av den beste kunnskapen, kompetansen og teknologien
  • lytte til kunden og gi relevante råd og tilbud
  • kunne være en proaktiv veileder for våre kunder
  • vite i hvilke tilfeller beslutninger må tas der og da, og når man må komme tilbake med et svar
  • håndtere feil på en konstruktiv måte og alltid lære av dem
  • verdsette ulike meninger og ta ulike perspektiver med i betraktningen
  • trene, forbedre og holde seg kontinuerlig oppdatert. Ekspertise er hardt arbeid
  • alltid strebe etter beste praksis eksternt og internt
  • respektere ulik kompetanse og vite at vi står sterkere sammen
  • uttrykke budskap på en enkel og forståelig måte

Utvikler fremtidens løsninger

Da Danske Bank ønsket å bygge opp et miljø innen digital markedsføring i Trondheim, kunne jeg ikke bare se på. Å få lov til å sitte i førersetet for den digitale transformasjonen har vært ekstremt spennende. Å gå fra et gammelt distribusjonsoppsett til et nytt, og få være med på å bestemme hvordan det skal se ut i fremtiden, er utrolig morsomt. Løsningene og modellene vi utvikler nå kunne ingen tenke seg for bare noen få år tilbake.

Anders Oskar, Sales Manager, Digital Channels

Trondheim

Se våre internasjonale karrieremuligheter

Om oss

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterk lokal forankring. Våre 22 000 ansatte betjener kunder på tvers av 13 land.
Les mer

Samfunnsansvar

Vi ønsker å drive en sterk, bærekraftig virksomhet som skaper verdi for hele samfunnet.
Les mer

Ledere

Vi er på jakt etter ledere som setter kundene i sentrum, som inspirerer andre og som går foran som gode rollemodeller.
Se dine muligheter