Ledere som inspirerer

Vi er på jakt etter ledere som identifiserer seg med vår kultur og våre verdier. Og som gjennom dette setter kunden i sentrum, inspirerer kolleger og går foran som en god rollemodell.

Leder etter verdier

Jeg tror det er vanskelig å forstå hva det betyr å være leder før du er det. Mange har nok et romantisk forhold til det. Å være leder er hardt arbeid og det er et stort ansvar man ikke legger igjen på pulten når man går hjem. Egentlig har jeg vært leder siden jeg var deltidsarbeidende og student. Så det har vært ganske naturlig for meg. I 2008 begynte jeg å lede ledere – to måneder før finanskrisen kom, så det var et lite krasjkurs i ledelse. Ledermodellen i Danske Bank Gruppen er noe som ligger mitt hjerte nær. Hver gang jeg er usikker på om jeg har gjort et riktig valg, har jeg sjekklisten jeg trenger i bankens kjerneverdier. For meg handler lederskap først og fremst om å gå foran og vise vei. Å fokusere på retning og visjon, fremfor detaljer. Ingen utvikles ved at sjefen forteller dem hva de skal gjøre. Det handler om å sette en retning, utvikle hver enkelt og gi den støtten de trenger.

Steinar, Adm. Direktør, Danica

Trondheim

Lederskap i Danske Bank

Les mer om hva vi forventer av deg som leder, og hva våre medarbeidere kan forvente av sine ledere. Selv om alle våre lederroller er ulike er kravene til deg som leder fundamentert på vår globale ledermodell og består av tre essensielle fokusområder:

  • Inspirere andre til å lykkes

    Du viser retning samtidig som du motiverer, støtter og utvikler dine medarbeidere til å prestere og levere resultater. Du er opptatt av å bygge team og legger til rette for at talenter kan deles på tvers av organisasjonen. Som leder motiveres du av at andre lykkes, din suksess måles på dine medarbeideres prestasjoner.

  • Kundefokus

    Du evner å ta kundens ståsted for å forstå deres virkelighet. Du inspirere både deg selv og dine medarbeidere til å gjøre vanskelig økonomiske beslutninger enkle for våre kunder. Du har alltid visjonen om å bli nummer en på kundeopplevelse øverst og evner å prioritere både for deg selv og dine medarbeidere deretter.

  • Være rollemodell for våre verdier

    Kjerneverdiene våre skal være styrende for deg som leder både når det kommer til atferd og beslutninger. For dine medarbeidere fremstår du som en synlig leder som etterlever kjerneverdiene i arbeidshverdagen, og har mot til å bruke de aktivt som en del av ditt lederskap.

Ledelse i tall


2,953 ledere i 12 land

60% menn og 40% kvinner

618 nye ledere i 2019

Flinke til å satse på unge ledere

Det var helt bevisst fra min side å starte i et konsern hvor det fantes karrieremuligheter internt. Danske Bank Gruppen har vært flinke til å dyrke frem unge ledere, og det er jeg takknemlig for. Her er man åpen for å gi folk en sjanse uten noen form for fordommer. Et råd jeg fikk tidlig i min lederkarriere er å fokusere mindre på det jeg ikke er like god på, men fremheve egne styrker. Som leder krever det at jeg har høy kompetanse og et svært godt overblikk, men det betyr ikke at jeg må være best på alt. I dagens konkurransebilde tror jeg den viktigste suksessfaktoren for en leder er å kjenne styrkene og kompetansen til hver enkelt medarbeider, og å bygge og utvikle velfungerende team.

Mari Cicilie, Head of Business Management, Danica

Trondheim

Se våre internasjonale karrieremuligheter

Samfunnsansvar

Vi ønsker å drive en sterk, bærekraftig virksomhet som skaper verdi for hele samfunnet.
Les mer

Søk jobb

Ta en titt på de mange spennende jobbmulighetene som finnes i Danske Bank-konsernet, opprett en jobbagent og få informasjon om nye stillinger direkte i din mailbox.
Les mer

Om oss

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterk lokal forankring. Våre 22 000 ansatte betjener kunder på tvers av 13 land.
Les mer