Gæsteundervisning for 7.-9. klasse

Elever i 7.-9. klasse skal snart være økonomisk uafhængige. De har måske allerede et fritidsjob eller deres eget betalingskort. Det bliver derfor i stigende grad relevant for dem at forstå deres privatøkonomi. Som en del af programmet Kloge Penge i Danmark tilbyder Danske Banks rådgivere gæsteforelæsninger i folkeskolerne. Rådgiverne snakker med eleverne om, hvad det vil sige at have en sund privatøkonomi, ved at engagere dem i cases og spil.

Er du lærer i 7.-9. klasse i en dansk folkeskole? Er du interesseret i en gæsteforelæsning om privatøkonomi ved en af Danske Banks rådgivere? 

Anmod om gæsteforelæsning

5.000 børn

i alderen 13-15 år har lært om at være økonomisk intelligente via Danske Banks forelæsning Kloge Penge.

Danske børn bliver kloge på penge

Undervisningsprogrammet Kloge Penge er Danske Banks tilbud til skolebørn. Det lærer børn noget om privatøkonomi og er baseret på folkeskolens fælles mål for matematik og samfundsvidenskab, hvor privatøkonomi indgår som et obligatorisk emne. Det er ukommercielt og uden branding.

Se oversigt over fælles mål

Pengeuge i danske skoler

FinansDanmark og Matematiklærerforeningen stod bag Pengeugen 2016. Omkring 20.000 elever og 500 skoler deltog. Alle elever lærte om privatøkonomi, hvordan man lægger et budget, hvordan man sparer penge, og hvordan man får mest muligt ud af sine penge. 51 frivillige fra Danske Bank holdt 86 foredrag i løbet af ugen.

Læs mere om Pengeugen i Danmark

Finansiel forståelse

Vi tror på, at stærke finansielle kompetencer er et vigtigt udgangspunkt for at kunne træffe bedre økonomiske valg i komplekse situationer senere i livet.
Læs mere

Samfundsmæssige udfordringer

Vi hjælper med at løse nogle af de grundlæggende udfordringer, som samfundet står over for i dag. Find ud af, hvordan vi opbygger finansiel forståelse, øger tilgængeligheden til digitale services og hjælper nystartede virksomheder med at skalere.
Læs mere

Frivilligt arbejde

Vi har i 2016 brugt 5.000 timer på frivilligt arbejde og givet folk finansiel forståelse til at håndtere udfordringerne i deres privatøkonomi.
Læs mere