Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks Fond

Alt for mange lever i dag uden for samfundets fællesskab af enten sociale, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige årsager. Det har store konsekvenser for den enkelte i form af mistet livskvalitet, for pårørende – og for samfundet. Derfor søger Danske Banks Fond at styrke dem, som er allermest sårbare – dem, som står udenfor.

Målet er via fondens tre fokusområder at bidrage til projekter, som har fokus på inkludering i fællesskabet ved at yde støtte til projekter, der styrker den enkeltes faglige og personlige livsfærdigheder.

Fondens tre fokusområder

1) En bedre start

Spor 1 fokuserer på udsatte og sårbare børn mellem 3-16 år. Fondens ønske er at give børnene mulighed for at opleve, hvad det vil sige at være en del af et større fællesskab og styrke børnenes livsfærdigheder og dermed give børnene en bedre chance i livet.

Det kan f.eks. være ved at bidrage til projekter, der giver børnene mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Særligt tilgodeses projekter med potentiale for en langsigtet effekt.

2) At vokse op

Dette spor fokuserer på at hjælpe sårbare unge med at udvikle deres livsfærdigheder i deres første år som voksne. Det kan være ved at styrke de unges finansielle forståelse og klæde dem på til at klare sig og interagere i samfundet.

Med spor 2 ønsker fonden at fokusere på projekter, der hjælper sårbare unge med at se og udvikle deres potentiale, så de får bedre mulighed for at blive en del af samfundet. Det kan f.eks. være gennem uddannelse og sociale aktiviteter.

3) Økonomisk tryghed

Med dette spor ønsker fonden at støtte mennesker i alle aldre med at udvikle deres økonomiske tryghed. Derfor støttes projekter, der hjælper med at opbygge eller styrke nødvendige forudsætninger for at håndtere dagligdags økonomi.

Det kan f.eks. være projekter med fokus på digital håndtering af dagligdags økonomi eller projekter med fokus på at lære udsatte om privatøkonomi, budget og lignende.

Hvad forstår vi ved livsfærdigheder?

Livsfærdigheder dækker over en bred vifte af både faglige og personlige egenskaber, som gør hvert enkelt individ i stand til at træffe beslutninger, når vi møder udfordringer og krav i hverdagen. Når vi er rustet med de rette livsfærdigheder, kan vi interagere med hinanden og med samfundet som helhed. Livsfærdigheder dækker både over både personlige og faglige egenskaber som for eksempel:   

  • At være i stand til at styre sine penge og lægge et budget

  • At kunne begå sig socialt og bedømme andre mennesker 

  • At kunne udvikle sig og tage ansvar for et job

  • At kunne se sit potentiale og sin retning i livet

Om fonden

Danske Banks Fond blev etableret i 1990 som en sammenslutning af Handelsbankens Fond, Den Danske Banks Fond af 1986 og Provinsbankens Gavefond.

Fonden er en selvstændig og selvejende juridisk enhed. Fonden er derfor ikke ejet af Danske Bank A/S, men bankens bestyrelse udpeger medlemmerne af fondens bestyrelse.

Danske Banks fond er en almennyttig og velgørende fond med et bredt formål. Fondens bestyrelse afgør, hvordan formålet opfyldes, herunder hvilke dele af fondens formål der har primært fokus på et givent tidspunkt. Fonden støtter for tiden projekter, der har til formål at give alle mennesker en fair chance for at blive en del af samfundets fællesskab. Det kan du kan læse mere om under de tre spor ovenfor.

Sådan søger du

For at komme i betragtning skal du sende en ansøgning igennem systemet Grant Compass.

  • Ansøgninger til fonden behandles tre gange om året, og alle ansøgere får svar.
  • Får ansøgeren en donation, gemmes ansøgningen i tre år som dokumentation. Får ansøgeren et afslag, slettes ansøgningen og medsendte oplysninger, samtidig med, at afslaget sendes. 
  • Danske Banks Fond giver desværre ikke støtte til privatpersoner, studierejser, konferencer, inventaranskaffelse og renovering.