Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Det finansielle system hjælper mennesker i hele verden ved at bidrage til at de kan nå deres mål og ved at stimulere den økonomiske udvikling. Desværre misbruges det finansielle system også af kriminelle, der står bag nogle af nutidens mest alvorlige forbrydelser - fra menneskehandel til terrorisme.

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.
98b3ba74-00090258-4aabac19

Løsningen

 • MEDARBEJDERE

  Vi sikrer, at vi har de rigtige MEDARBEJDERE og kompetencer, og at vi hele tiden arbejder på at fremme en kultur, der betyder, at medarbejderne ser bekæmpelse af økonomisk kriminalitet som en vigtig del af deres hverdag. 

  Eksempler på initiativer

  • Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet har højeste prioritet

  Vores Chief Compliance Officer refererer sammen med den administrerende direktør, der har ansvaret for rapporteringen, til bankens bestyrelse. Formålet er at sikre, at overholdelse af love og regler samt bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en integreret del af vores måde at drive forretning på. 

  • Obligatorisk uddannelse af medarbejdere

  Alle medarbejdere gennemfører årligt obligatoriske kurser i forebyggelse af økonomisk kriminalitet og skal bestå tests. Alle kurser er udviklet med det formål at uddanne medarbejderne i gældende lovkrav og indeholder samtidig eksempler, cases og vejledninger, der er tilpasset til Danske Banks processer og rammepolitikker. 

  • En vigtig del af vores forretning 

  Mere end 10 pct. af alle medarbejdere i første og anden forsvarslinje arbejder i øjeblikket med compliance og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.


 • PARTNERSKABER

  Vi indgår proaktivt i PARTNERSKABER med myndigheder og kolleger i branchen i en fælles indsats mod økonomisk kriminalitet. 

  Eksempler på initiativer

  •  Fælles IT-løsninger i hele branchen

  Vi støtter udviklingen af en fælles IT-løsning i den finansielle sektor i Danmark til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det gør vi gennem vores deltagelse i finanssektorens digitaliseringsvirksomhed e-nettet

  • Et nordisk kend-din-kunde-samarbejde

  Kend-din-kunde-reglerne kræver, at vi skal kunne forstå og dokumentere, hvem vores kunder er, hvad formålet med deres forretning er og hvordan de bruger banken. Sammen med nordens fem største banker er vi i gang med at udvikle en platform til håndtering og administration af kend-din-kunde-data for de største erhvervskunder, der skal gøre det nemmere for dem at være kunde i Danske Bank, samtidig med at vi styrker forebyggelsen af økonomisk kriminalitet. 

  • Vi støtter op om en styrket lovgivning i forhold til hvidvask og terrorfinansiering for at bekæmpe økonomisk kriminalitet

  Vi bidrager med erfaringer og konkrete anbefalinger til politikker, der skal give mere effektive rammer for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.   

 • PROCESSER

  Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores PROCESSER og dermed vores forsvar mod økonomisk kriminalitet.

  Eksempler på initiativer

  • Optimering af datakvalitet og nye måder at oprette kunder på

  Kend-din-kunde-reglerne kræver, at vi skal kunne forstå og dokumentere, hvem vores kunder er, hvad formålet med deres forretning er og hvordan de bruger banken. Vi har taget en række tiltag til at forbedre kvaliteten af vores eksisterende kend-din-kunde-data, så vi hurtigere kan validere oplysningerne. 

  • Løbende forbedring af systemer til overvågning af transaktioner

  Vi fortsætter med at forbedre vores systemer, så vi kan identificere endnu flere potentielt usædvanlige mønstre (”scenarier”) i kundernes adfærd eller transaktioner.

  • Digitale kend-din-kunde-løsninger

  Dette tiltag skal gøre det nemmere og hurtigere for kunderne at opdatere deres oplysninger, f.eks. ved nem adgang via mobilbanken og ved at gøre det nemt at udfylde online spørgeskemaer.

  • Økonomiske sanktioner

  Danske Bank overholder de økonomiske sanktioner, som FN, EU og USA (Office of Foreign Assets Control, OFAC) har indført, og vi har klare procedurer på området. 

  Vi har indført forskellige procedurer til at sikre, at vi overholder internationale økonomiske sanktioner, herunder restriktioner i forbindelse med betalingstransaktioner mellem visse lande.

  • Krav til udenlandske pengeoverførsler 

  Vi kræver fuldstændige oplysninger om afsendere og modtagere af udenlandske betalinger. 

  Det betyder, at en del oplysninger om afsender og modtager skal følge transaktionen gennem hele betalingsprocessen. Formålet er at forebygge, undersøge og spore hvidvask og terrorfinansiering og at sørge for, at udenlandske betalinger er sikre.

Sådan påvirker det kunderne

Som alle andre banker i EU skal vi følge kend-din-kunde-reglerne, som kræver, at vi skal kunne forstå og dokumentere, hvem vores kunder er, hvad formålet med deres forretning er og hvordan de bruger banken.

Vi ved, at det kan føles lidt besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger eller en kopi af legitimation. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle rejsende en tryggere rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne, styrker vores procedurer til bekæmpelse af hvidvask og løbende opdaterer de oplysninger, vi har om vores kunder.

97aef14d-00090258-63a5026d

Tre forsvarlinjer i Danske Bank

Vores model med tre forsvarslinjer indeholder klart definerede roller og ansvarsområder og spiller en afgørende rolle i forbindelse med at sikre effektiv governance og tilsyn i relation til hvidvask, terrorfinansiering og sanktionsrisici. 

Den 1. forsvarslinje
ejer og står for bankens forretningsaktiviteter og håndterer de dermed forbundne risici. Omfatter forretningsområder og koncernfunktioner (f.eks. drift, HR og økonomi). 

Den 2. forsvarslinje udarbejder bankens rammepolitik for området og overvåger risici. Støtter og udfordrer den første forsvarslinje. Omfatter Group Compliance og Group Risk Management.  

Den 3. forsvarslinje
er en uafhængig og objektiv enhed (Internal Audit), som evaluerer og forbedrer effektiviteten af risikostyrings-, kontrol- og governance-processerne i første og anden forsvarslinje.

Undersøgelse af den nu lukkede estiske filial

I 2017 igangsatte vi en ekstern undersøgelse af vores estiske filial.

Undersøgelserne blev foretaget af det danske advokatfirma Bruun & Hjejle. Undersøgelserne viser, at en række kritisable forhold i vores estiske filial og på koncernniveau i perioden 2007-2015 gjorde det muligt at misbruge Danske Banks estiske filial til at gennemføre mistænkelige transaktioner, og at vi først for sent og for langsomt gjorde noget ved det.

Vi har efterfølgende styrket vores indsats inden for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, så vi kan bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.

Vi afviklede alle vores bankaktiviteter i Estland ved udgangen af 2019.

Whistleblower-politik

I Danske Bank opfordrer vi vores medarbejdere til så hurtigt som muligt at indberette mistanke om uregelmæssigheder eller lovovertrædelser. Vi ønsker at sikre, at vores medarbejdere kan foretage indberetninger, vel vidende at de vil blive taget alvorligt og undersøgt til bunds.

Vores whistleblower-system er en intern rapporteringskanal, som på en sikker, enkel og ensartet måde giver alle medarbejdere i koncernen og andre parter mulighed for at indberette forhold i situationer, hvor det ikke er muligt, hensigtsmæssigt eller sikkert at benytte de normale kommunikationskanaler. Indberetninger og spørgsmål, der modtages via whistleblower-systemet, behandles som strengt fortrolige oplysninger og tilgår Group Compliance samt bestyrelsens revisionsudvalg.

Politikker

Klare politikker er forudsætningen for en stærk governance og compliance-kultur.

 • 06. feb 2019Code of Conduct Policy
 • 05. maj 2020AML CTF and Sanctions Policy
 • 13. nov 2020Whistleblowing Policy
 • 12. jan 2021Anti-Bribery and Corruption Policy

Seneste nyt


It-svindel: Nyt samarbejde vil lukke for kortbetalinger på falske webshops

Flere og flere danskere handler på nettet. I takt med udviklingen dukker desværre også flere falske netbutikker op, der forsøger at snyde forbrugerne. Derfor vil Danske Bank i samarbejde med e-mærket, den danske mærkningsordning for sikker nethandel, blokere for betalinger på falske webshops.

Hvidvaskbekæmpelse kræver tæt samarbejde mellem banker og myndigheder

Det er afgørende, at banker og myndigheder arbejder tæt sammen for at sikre det finansielle system mod hvidvask og finansiel kriminalitet, siger Danske Banks Satnam Lehal i en samtale med professor og formand for Finans Danmarks Antihvidvask Task Force, Linda Nielsen.

Danske Bank indgår nyt samarbejde med svensk politi om hvidvaskbekæmpelse

I en fælles indsats med de største svensker banker har Danske Bank indgået nyt samarbejde med svensk politi kaldet Swedish Anti Money Laundering Initiative (SAMLIT).