Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udbytte

Danske Bank har en målsætning om en udbyttebetaling på 40-60 % af årets resultat. 
 
Corona-krisen betød at Danske Bank,  som det var tilfældet for andre europæiske banker, ikke udbetalte udbytte for 2019.   
* I overensstemmelse med Danske Banks udbyttepolitik har Danske Bank til hensigt at udbetale et samlet udbytte på 7,5 kr. pr. aktie for 2021, svarende til 50 pct. af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der indledningsvist udbetales et udbytte på 2 kr. pr. aktie. Det er hensigten, at udbetalingen af de resterende 5,5 kr. pr. aktie skal ske ad tre omgange efter offentliggørelsen af de tre kvartalsrapporter i 2022, med forbehold for bestyrelsens beslutning i henhold til den bemyndigelse, der er givet til bestyrelsen. Se også Danske Bank Uddrag af Annual Report 2021 side 11.

Udbytteskat for privatpersoner

Beskatningen af udbytte afhænger af den enkelte investors situation og de nationale skatteregler i investors bopælsland. Investorer bør søge yderligere oplysninger på de lokale skattemyndigheders hjemmeside.

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk