Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udbytte

Danske Bank har en målsætning om en udbyttebetaling på 40-60 % af årets resultat. 
På baggrund af det tilfredsstillende resultat for 2023 og koncernens solide kapitalgrundlag foreslår bestyrelsen et udbytte for 2. halvår 2023 på 7,5 kr. pr. aktie. Dette er i tillæg til det foreløbige udbytte på 7 kr. pr. aktie for 1. halvår 2023. Således vil den samlede udbyttebetaling for 2023 udgøre 14,5 kr. pr. aktie, svarende til 59 pct. af årets resultat. 

Udbytteskat for privatpersoner

Beskatningen af udbytte afhænger af den enkelte investors situation og de nationale skatteregler i investors bopælsland. Investorer bør søge yderligere oplysninger på de lokale skattemyndigheders hjemmeside.

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk