Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udbytte

Danske Bank har en målsætning om en udbyttebetaling på 40-60 % af årets resultat. 
 
Corona-krisen betød at Danske Bank,  som det var tilfældet for andre europæiske banker, ikke udbetalte udbytte for 2019.   
*  An initial dividend payment of DKK 1,724 million was paid out in March 2022. The Board of Directors has decided that no dividend is to be paid out following the release of the financial results for the first quarter of 2022.

Udbytteskat for privatpersoner

Beskatningen af udbytte afhænger af den enkelte investors situation og de nationale skatteregler i investors bopælsland. Investorer bør søge yderligere oplysninger på de lokale skattemyndigheders hjemmeside.

Kontakt os

Ønsker du flere oplysninger om Danske Bank-koncernens aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte Investor Relations. Du kan finde direkte kontaktoplysninger nedenfor, mens generelle henvendelser kan ske til: investor.relations@danskebank.dk