Danske Bank logo

Til lys baggrund

Danske Bank logo

Til mørk baggrund

Realkredit Danmark logo

Til lys baggrund

Realkredit Danmark logo

Til mørk baggrund

Logoerne er Danske Bank-koncernens registrerede varemærker og må derfor kun bruges med respekt for Danske Bank-koncernens varemærkerettigheder. Brug af logoerne, herunder i markedsføringsmæssig øjemed, må kun ske ifølge forudgående aftale med Danske Banks presseafdeling, og de må ikke ikke bearbejdes, redigeres eller lignende.