Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Resultat på 2.359 mio. kr. efter skat i første kvartal 2001

Den 3. maj 2001

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2001
Danske Bank har i dag offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde 2.359 mio. kr. mod proforma 2.352 mio. kr. i samme periode 2000.
  • Basisindtægterne steg med 11 pct. til 6.977 mio. kr. Det skyldes primært stigende nettorente- og gebyrindtægter i Detailbank og Realkredit, øget indtjening fra koncernens rente- og valutahandel og et forbedret resultat i Liv og Pension.
  • Basisindtjeningen steg med 502 mio. kr. til 2.791 mio. kr. Beholdningsindtjeningen faldt med 713 mio. kr. til 362 mio. kr.
  • Fusionen følger planerne. Banken forventer i 2001 at realisere en større andel af de samlede omkostningssynergier end oprindeligt planlagt.
  • Det er besluttet, at Danske Banks generelle bonusprogram, som hidtil alene har omfattet kontant aflønning, udbygges med tre nye elementer: Aktieoptioner, betingede aktier og en medarbejderaktieordning.
  • For hele året forventes fortsat en basisindtjening, som er noget højere end i 2000. En yderligere afmatning i det generelle økonomiske klima på de markeder, hvor koncernen opererer, vil dog kunne reducere fremgangen.