Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

20% anmeldelsespligt i henhold til §29

Publiceret under overskriften: 20% anmeldelsespligt i henhold til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v.

Fondsbørsmeddelelse nr. 9
Under henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen - herunder Danica selskaberne - ejer 96.650 A-aktier á nom. DKK 20 og 669.246 stk. B-aktier á nom. DKK 20, svarende til 19,4 pct. af aktiekapitalen og 22,4 pct. af stemmerettighederne i VT Holding A/S.