Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank samler sine ejen- domsmægleraktiviteter i homeFondsbørsmeddelelse nr. 1/2001
Danske Bo A/S fusionerer med home a/s. Det fortsættende selskab bliver home a/s, der er et datterselskab af Danske Bank. Fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2001.

Gennem etableringen af et tæt og gensidigt samarbejde mellem home-kæden, Danske Bank, BG Bank og Realkredit Danmark er det målsætningen at styrke aktiviteterne inden for ejendomsomsætning i hele koncernen.

Danske Bank koncernen samler således sine ejendomsmægleraktiviteter under markedets stærkeste brand, home, der fortsætter som en franchisekæde. I forbindelse med fusionen styrkes homes landsdækkende net yderligere, da 14 af Danske Bos nuværende 27 butikker ændrer status til home-forretninger. De øvrige Danske Bo-butikker lukkes. Efter fusionen har home 160 forretninger over hele Danmark. Det forventes, at en stor del af Danske Bos nuværende medarbejdere får ansættelse inden for koncernens aktiviteter på boligområdet.

Næstformand i Danske Banks direktion, bankdirektør Kjeld Jørgensen, bliver formand for bestyrelsen i home a/s. Niels Bjerregaard fortsætter som administrerende direktør for home a/s.

På ejendomsmæglerområdet har Realkredit Danmark desuden samarbejdsaftaler med mæglerkæden RealMæglerne og en række andre ejendomsmæglere om låneformidling.