Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank afslutter tegningen af aktieindekserede obligationer

Publiceret under overskriften: Danske Bank har afsluttet tegningen af to aktieindekserede obligationer i EUR for KommuneKredit

Fondsbørsmeddelelse nr. 49/2001
Danske Bank har nu afsluttet tegningen af to aktieindekserede obligationer i EUR for KommuneKredit.

Den første obligation er relateret til udviklingen i S&P 500®, i det følgende benævnt USA.
I denne obligation (fondskode DK000343641-8) udsteder KommuneKredit nominelt EUR, svarende til det tegnede beløb. EUR 20.905.700

”Deltagelsen” er i henhold til prospektet for USA fastsat til 69,00%

Den anden obligation er relateret til udviklingen i Dow Jones EURO STOXX 50SM, S&P 500® og Nikkei 225, i det følgende benævnt TRIO.

I denne obligation (fondskode DK000343668-1) udsteder KommuneKredit nominelt EUR , svarende til det tegnede beløb. EUR 23.786.900.

”Deltagelsen” er i henhold til prospektet for TRIO fastsat til 106,25%

Emissionskursen for både USA og TRIO er fastsat til 105%. Obligationerne bærer ingen kuponrente og indfries ved udløb til en kurs, der afspejler udviklingen i de underliggende aktieindeks. Uanset udviklingen i de respektive aktieindeks vil obligationerne som minimum blive indfriet ved udløb den 17. marts 2005 til kurs 100% for så vidt angår USA og kurs 90% for så vidt angår TRIO.

Obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 17. december 2001 og registreres i VP.