Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i EuroFondsbørsmeddelelse nr. 6/2001
Danske Bank udsteder et obligationslån på 500 mio. Euro (ca. 3,7 mia. kr.) med status af supplerende kapital. Lånet udstedes i det europæiske obligationsmarked og noteres på Luxembourg Stock Exchange.

Obligationslånet har en løbetid på 10 år. Rentekuponen gældende indtil 26. marts 2008 er fastsat til 5,75 pct. p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,724 pct.

Fra 26. marts 2008 overgår lånet til variabel rente, og rentekuponen fastsættes til 3 måneders EURIBOR med tillæg af 2,25 procentpoint. På samme tidspunkt kan banken førtidsindfri obligationslånet til kurs 100.

Det nye obligationslån optages til delvis refinansiering af koncernens eksisterende supplerende kapital, som vil blive førtidsindfriet i løbet af 2001.