Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital

Publiceret under overskriften: Danske Bank udsteder ny supplerende kapital i pund sterling

Den 15. maj 2001

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2001

Danske Bank udsteder et obligationslån på 150 mio. pund sterling (ca. 1,8 mia. kr.) med status af supplerende kapital. Obligationslånet, der udstedes under bankens EMTN program, har en løbetid på 13 år og udstedes til kurs 100. Renten fastsættes til 3 mdr. GBP-LIBOR med tillæg af 0,70 pct. p.a. gældende indtil 25. maj 2011, hvor renten stiger til 3 mdr. GBP-LIBOR med tillæg af 2,20 pct. p.a. Fra samme tidspunkt og ved hver efterfølgende rentebetalingsdag kan banken indfri lånet i sin helhed til kurs 100. Det nye obligationslån optages til delvis refinansiering af eksisterende supplerende kapital, som vil blive førtidsindfriet i løbet af det kommende år.​