Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ændret organisations- struktur i Danske Bank

Publiceret under overskriften: Ændret organisationsstruktur - etablering af Eksekutivkomite og landeorganisationer

Fondsbørsmeddelelse nr. 37/2001
Bankens bestyrelse har i dag godkendt en ny organisationsstruktur i Danske Bank-koncernen, som omfatter etablering af en Eksekutivkomite samt samling af aktiviteterne fra en række forretningsområder i landeområder.

Ændringerne gennemføres med henblik på at optimere koncernens muligheder for at opnå stordriftsfordele og omkostningsbesparelser, samt minimere den interne koordineringsopgave. Herved styrkes koncernens muligheder for – også fremover – at tilbyde kunderne de bedste finansielle løsninger.

Organisationstilpasningen omfatter sammenlægning af Detailbanken og væsentlige dele af Engrosbanken samt en række kundevendte områder i Kapitalforvaltningsområdet. Herefter vil koncernens bankaktiviteter være organiseret med udgangspunkt i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor banken har forretningssted.

Danske Capital vil som en division i banken fremover alene have ansvar for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer.

Danske Markets vil fortsat have globalt ansvar for koncernens handel med rente-, valuta- og likviditetsinstrumenter.

Koncernens aktiviteter inden for livsforsikring og realkredit berøres ikke af organisationsændringen. Danica Pension og Realkredit Danmark vil også fremover – på linie med Danske Capital – foruden at være leverandør af en række produkter til bankens kunder, markedsføre løsninger direkte til egne kunder.

Danske Securities, som pr. 1.7.01 er udskilt som et selvstændigt datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen.

Organisationsstrukturen medfører ændring af den bestående direktionsstruktur. Koncernens øverste daglige ledelse vil fremover bestå af direktør Peter Straarup som ordførerende direktør, og direktør Kjeld Jørgensen og direktør Jakob Brogaard som viceordførende direktører.

Eksekutivkomiteen, som etableres med henblik på at koordinere koncernens aktiviteter, består af direktørerne: Peter Straarup, Kjeld Jørgensen, Jakob Brogaard, Jeppe Christiansen, Jørgen Klejnstrup, Karsten Knudsen, Sven Lystbæk, Henrik Normann, Jesper Ovesen og Bjarne Wind.

Bankens landechefer: Sven Lystbæk (Danmark), Angus MacLennan (England), Pekka Vataja (Finland), Peter Preisler (Luxembourg), Thomas Borgen (Norge), Horst Könenkamp (Sverige), Heinrich Zink (Tyskland) og Hans Møller-Christensen (USA).

Der vedlægges en oversigt over koncernens nye organisationsstruktur (406 kb) som vil blive etableret gradvist fra i dag og gennem første kvartal 2002.

Bestyrelsen vil til den ordinære generalforsamling i 2002 indstille, at bankens vedtægter ændres, således at direktionen fremover kan bestå af minimum 2 medlemmer mod i dag minimum 4 medlemmer. Efter godkendelse heraf vil alene ordførende og viceordførende direktører være anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktion. I perioden indtil generalforsamlingen består bankens selskabsanmeldte direktion af: Peter Straarup, Kjeld Jørgensen, Jakob Brogaard og Sven Lystbæk.

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu