Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbyder obligationer for Kommuneinvest

Publiceret under overskriften: Danske Bank udbyder Reverse Convertible obligationer for Kommuneinvest


Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2001
Danske Bank udbyder Reverse Convertible obligationer for Kommuneinvest i Sverige. Obligationerne er i danske kroner, og tilbagebetaling er relateret til udviklingen i kursen på GN Store Nord aktien.

Obligationerne udbydes i perioden 25. juni til 29. juni 2001, og der forventes udbudt Reverse Convertible obligationer for minimum DKK 20 mio.

Obligationerne bærer en kuponrente på 4 pct. og indfries ved udløb til enten kurs 100 pct., hvis aktiekursen ved udløb er uændret eller steget i forhold til udgangspunktet, eller hvis aktien er faldet, modtages kurs 100 pct. multipliceret med slutkursen på GN Store Nord aktien divideret med startkursen på GN Store Nord aktien. Uanset om aktiekursen er steget eller faldet, modtages kuponrenten på 4 pct.

Obligationerne udstedes under Kommuneinvests Euro Medium Term Note Programme og udløber den 28. december 2001. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 3. juli 2001 og registreres i Værdipapircentralen (VP). Emissionskursen vil blive fastsat efter tegningsperiodens udløb, dog senest den 3. juli 2001. Emissionen vil kun blive gennemført, hvis tegningsbeløbet minimum udgør DKK 20 mio.

Kommuneinvest har i forvejen obligationslån noteret på Københavns Fondsbørs A/S og er rated Aa1 af Moody`s Investor Services, Inc.

Prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Danske Bank fra den 18. juni 2001.