Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Forhøjelse af obligationslån for FIHFondsbørsmeddelelse nr. 7/2001
Danske Bank forhøjer 4% obligationslån (fondskode DK000343374-6) for FIH med 100 mio. kr. Det samlede obligationslån er herefter på 200 mio. kr. Den oprindelige udstedelse på DKK 100 mio. skete den 8. marts 2001.

Danske Bank har erhvervet obligationerne med henblik på videresalg til investorer til gældende markedskurs.

Obligationerne udløber den 15. august 2001.

Obligationslånet, der registreres i Værdipapircentralen, er søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med dags dato.