Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udstedelse af lånetilbud på baggrund af obligationsserie

Publiceret under overskriften: Udstedelse af lånetilbud på baggrund af Danske Kredits obligationsserier

Den 21. marts 2001

Fondsbørsmeddelelse udsendt af Danske Kredit
I forbindelse med fusionen af Realkredit Danmark, Danske Kredit og BG Kredit med Realkredit Danmark som det fortsættende institut ophører produktionen af lånetilbud på baggrund af Danske Kredits obligationsserier i løbet af 3. kvartal 2001.

På grund af udestående lånetilbud forventes det, at obligationsudstedelse til finansiering af koncernens realkreditudlån senest i 4. kvartal 2001 alene vil ske i Realkredit Danmark-obligationer.​