Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ford udsteder to nye obligationslån i danske kronerFondsbørsmeddelelse nr.40/2001
FCE Bank plc (“FCE”), som er et datterselskab af Ford Motor Company, udsteder nu to obligationslån i danske kroner med en løbetid på 2 og 4 år for i alt DKK 500 mio.

Danske Bank har erhvervet samtlige obligationer, som har en kupon på 3% p.a. og udløber henholdsvis den 12. december 2003 og den 12. december 2005.

Obligationerne bliver registreret i Værdipapircentralen og forventes optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S fra den 12. december 2001.

FCE er Ford Motor Company’s europæiske automobilbank. Bankens primære opgave er at understøtte salget af Fords køretøjer i Europa gennem Ford forhandlernettet og salget af køretøjer fremstillet af europæiske fabrikker, som er tilknyttet Ford. FCE er et engelsk kreditinstitut, der har status som bank. Som følge deraf har alle obligationer udstedt af FCE en 20% BIS vægtning. Ved afslutningen af årsregnskabet for 2000 havde FCE driftsaktiver for GBP 11,7 mia., som gav nettorenteindtægter på GBP 536 mio.

FCE er rated A2 af Moody’s Investors Service, BBB+ af Standard & Poor’s og A- af Fitch IBCA.

Eksemplarer af “Euro Medium Term Note Programme” og ”Pricing Supplement” kan rekvireres ved henvendelse til Danske Banks afdelinger i Danmark eller bestilles på telefon 33 44 04 18.