Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udbyder aktieindekserede obligationer

Publiceret under overskriften: Danske Bank udbyder aktieindekserede obligationer relateret til Dow Jones


Selskabsmeddelelse
Danske Bank udbyder aktieindekserede obligationer i Euro. Obligationerne er relateret til udviklingen i Dow Jones EURO STOXX 50SM, S&P 500® og Dow Jones STOXX NORDIC SM.

Obligationerne udbydes i perioden 29. marts til 11. april 2001, og der forventes udbudt obligationer for minimum EUR 10 mio.

Obligationerne bærer ingen kuponrente og indfries ved udløb til en kurs, der afspejler udviklingen i de tre aktieindeks, således at det indeks, der er steget mest, indgår med en vægt på 50%, indekset med den næststørste stigning indgår med 30%, og indekset med den mindste stigning med 20%. Uanset udviklingen i de tre aktieindeks vil obligationerne som minimum blive indfriet til kurs 100 pct.

Obligationerne udløber den 23. april 2003. De noteres på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 23. april 2001 og registreres i VP. Emissionskursen vil blive fastsat efter tegningsperiodens udløb, dog senest den 18. april 2001. Emissionen vil kun blive gennemført, hvis der kan opnås en tegningskurs, der ikke overstiger 119 pct. franko kurtage.

Danske Bank A/S er rated A+ og Aa2 af henholdsvis Standard & Poor´s og Moody`s Investor Services, Inc.

Prospekt med yderligere oplysninger om obligationsudstedelsen kan rekvireres i Danske Bank fra den 23. marts 2001.