Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Generalforsamling Danske Kredit RealkreditaktieselskabSelskabsmeddelelse

På Danske Kredit Realkreditaktieselskabs generalforsamling d.d. blev selskabets årsregnskab 2000 godkendt, ligesom der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Selskabets overskud efter skat 322,159 mio. kr. henlagdes til egenkapitalen.

Endvidere godkendte generalforsamlingen den foreslåede fusion med BG Kredit A/S og Realkredit Danmark A/S med sidstnævnte selskab som det fortsættende selskab.