Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling


Fondsbørsmeddelelse nr. 8
På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 27. marts blev

  • fusionen med RealDanmark og BG Bank m.fl., herunder optagelse af de foreslåede binavne og kapitalforhøjelsen på 93.667.500 kr. til ombytning med de resterende aktier i RealDanmark, godkendt.
  • Årsrapport 2000 og et udbytte på 4,40 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
  • professor Niels Chr. Nielsen og direktør Eivind Kolding genvalgt respektive valgt til bestyrelsen. Adm. direktør Kjeld Kirk Kristiansen og direktør Palle Marcus er fratrådt.
  • de statsautoriserede revisorer Grothen & Perregaard, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, genvalgt.
  • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om

  • at overføre 27.763.244.213,50 kr. fra "Overkurs ved emission" til "Overført fra tidligere år",
  • at aktiekapitalen bliver nedsat med nominelt 365.864.970 kr. ved annullering af aktier. (Kapitalnedsættelsen kan først gennemføres efter udløb af et proklama)
  • at optage Firstnordic Bank A/S som binavn.