Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank arrangerer obligationslån

Publiceret under overskriften: Danske Bank arrangerer ansvarligt obligationslån for TK Development A/S

Den 27. november 2001

Fondsbørsmeddelelse nr.42/2001

Idet der henvises til fondsbørsmeddelelse udsendt af TK Development A/S den 7. november 2001, gennemfører TK Development A/S nu en refinansiering af et tidligere udstedt obligationslån (fondskode: DK000343242-5) gennem tilbud om opkøb af de gamle obligationer samt udstedelse af et nyt obligationslån som ansvarlig kapital på DKK 550 mio.

De eksisterende investorer kan tegne de nye obligationer i perioden fra den 28. november 2001 til den 7. december 2001. Betingelserne for tegningen vil blive fremsendt til den enkelte obligationsejer via dennes kontoførende institut i VP.

Det nye obligationslån er et stående lån, der udstedes den 10. december 2001 med betaling den 13. december 2001. Obligationerne udløber den 13. december 2006. Kuponen på det nye lån fastsættes den 10. december 2001 og vil blive offentliggjort via Københavns Fondsbørs A/S. Lånet er arrangeret af Danske Bank.

Eventuelt ikke tegnede obligationer vil blive erhvervet af Danske Bank med henblik på videresalg.

Obligationslånet, der registreres i Værdipapircentralen, vil blive søgt optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 21. december 2001.

Prospekt med yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Danske Bank fra den 13. december 2001.​