Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny udstedelse af obligationer for Kommunekredit

Publiceret under overskriften: Ny udstedelse af Reverse Convertible Obligationer for Kommunekredit

Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2001 

Danske Bank arrangerer ny udstedelse af Reverse Convertible Obligationer for KommuneKredit. Obligationerne er relateret til Nokia aktien. Der udarbejdes ikke prospekt for udstedelsen. Nedenfor er nærmere oplysninger om lånet angivet:

Udsteder: KommuneKredit, Kultorvet 16, Postboks 1120, 1009 København K

Rating: Aaa (Moody’s), AAA (S&P)

Valuta: Danske kroner

Beløb: DKK 30.264.000 Udstedelsen kan senere forhøjes. Eventuelle forhøjelser skal ske inden 14. juni 2002. Der er ikke fastsat nogen øvre grænse for lånets størrelse.

Betalingsdag: 5. november 2001

Kurs: Obligationerne er aftaget af Danske Bank A/S med henblik på videresalg til gældende markedskurs.

Kuponrente: 4% p.a. (faktisk/faktisk)

Underliggende aktie: Nokia Oyj, noteret på børsen i Helsinki

Udløbsdato: 21. juni 2002

Aktiekurs startdag: Lukkekursen for Nokia den 25. oktober 2001 (=EUR 23,34 / aktie)

Aktiekurs slutdag: Lukkekursen for Nokia den 14. juni 2002

Indfrielseskurs: Indfrielseskursen på obligationen beregnes af Danske Bank som følger: Enten

a. 100, hvis Aktiekurs slutdag er højere end eller den samme som Aktiekurs startdag, ellers

b. 100 multipliceret med Aktiekurs slutdag divideret med Aktiekurs startdag

Notering: Obligationerne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 5. november 2001.

Stykstørrelse: DKK 1.000

Fondskode: DK000343633-5

Afvikling: Afvikling sker via Værdipapircentralen (VP). Der udstedes ingen fysiske obligationer.