Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder ny supplerende kapital

Publiceret under overskriften: Danske Bank udsteder ny supplerende kapital på EUR 200 mio.

Fondsbørsmeddelelse nr. 43/2001
Danske Bank forhøjer den 10. december 2001 et eksisterende obligationslån i form af supplerende kapital udstedt 26. marts 2001 med EUR 200 mio. til totalt EUR 700 mio.

Obligationslånet på totalt EUR 700 mio. har endeligt forfald i marts 2011 og bærer indtil rentebetalingsdagen i marts 2008 en kuponrente på 5,75 % p.a., hvorefter forrentningen ændres til 3 mdr. EURIBOR med tillæg af 2,25 % p.a. På samme dato har banken mulighed for at indfri hele obligationslånet til kurs 100 %.

Obligationslånet udstedes under bankens EMTN program og er noteret på Luxembourg Stock Exchange.

Emissionen gennemføres som et led i bankens løbende refinansiering af supplerende kapital.