Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks indfrier valutaindekseret obligation

Den 22. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2005

Den 1. april 2005 indfrier Danske Bank planmæssigt valutaindekseret obligation (fondskode NO0010200025) til kurs 102,06.

Indfrielseskursen er beregnet ud fra nedenstående udvikling i to underliggende valutakurve.

Lang kurv:  Startværdi  Slutværdi
   (ECB fixing 14.10.2003)  (ECB fixing 21.03.2005)
HUF/EUR:  255,48  247,15
PLN/EUR:  4,5289  4,1267
NOK/EUR:  8,2375  8,1400
SEK/EUR:  8,9590  9,1371
     
Kort kurv:    
CZK/EUR:  32,105  30,144
JPY/EUR:  127,79  139,09
CHF/EUR: 1,5467 1,5516

Der henvises i øvrigt til prospekt dateret 25. september 2003 for en nærmere gennemgang af beregningen af indfrielseskursen.