Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder råvareindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 7/2010 - Dansk Bank udsteder råvareindekserede obligationer relateret til udviklingen i DJ-UBSCI-indekset

Danske Bank har besluttet at udstede råvareindekserede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i DJ-UBSCI-indekset. Obligationerne benævnes "DB Råvarer 2013 Offensiv" (ISIN DK0030240320).

For obligationerne foregår tegningen i perioden den 12. – 29. april 2010 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i danske kroner og bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 105 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende råvareindeks. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 80 og indfries til maksimalt kurs 170 ved et loft på 70 procent af startværdien af det underliggende råvareindeks. Loftet er indikativt fastsat til 70 procent men kan blive højere, såfremt markedsforholdene giver mulighed herfor. Loftet fastsættes endeligt senest d. 6. maj 2010 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis loftet ikke kan fastsættes til minimum 65 procent aflyses udstedelsen. Såfremt de samlede tegningsordrer er mindre end DKK 25,000,000, forbeholder udsteder sig ret til at aflyse udstedelsen.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme dateret 31. marts 2010.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 10. maj 2010. Obligationerne udløber den 13. maj 2013. Obligationerne registreres i VP Securities A/S, og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 10.maj 2010.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Preliminary Final Terms, der offentliggøres via GlobeNewswire d. 9. april 2010.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45128485
Underdirektør Cato Baldvinsson, telefon 45128410