Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank koncernen ændrer organisationen

Selskabsmeddelelse nr. 18/2010

Danske Bank koncernen ændrer organisationen

Danske Bank koncernen gennemfører en række organisatoriske ændringer for at styrke kundeservicen.

Nyt medlem af Direktionen

Bestyrelsen har besluttet at udnævne Georg Schubiger (42 år) til bankdirektør, Chief Operating Officer (COO) og nyt medlem af Danske Banks direktion pr. 1. oktober 2010.

Georg Schubiger, der i dag er ansvarlig for Group Business & Product Development, overtager som COO i løbet af fjerde kvartal 2010 også ansvaret for Shared Services Centre. Herved samles det overordnede ansvar for koncernens kundeservice, produkt- og IT-udvikling.

Bankdirektør Sven Lystbæk, som de seneste seks år har været ansvarlig for Shared Services Centre, fylder 60 år i 2011 og ønsker i den forbindelse at fratræde sin stilling for at gå på pension. Han fratræder sin stilling som medlem af koncernens direktion pr. 31 december 2010. Sven Lystbæk vil indtil udgangen af 2011 varetage udvalgte opgaver i Danske Bank koncernen.

Bankdirektør Tonny Thierry Andersen udnævnes til chef for Danske Bank DK. Der er nu sat en søgeproces i gang for at finde en efterfølger for Tonny Thierry Andersen som økonomidirektør i Danske Bank koncernen. I den mellemliggende periode vil vicedirektør Lars Andreasen fungere som økonomidirektør.

Direktør Henrik Normann, der de seneste fire år har haft ansvaret for Danske Bank DK, overtager ansvaret for Danske Markets. Den nuværende chef for Danske Markets, direktør Steen Blaafalk, overtager ansvaret for Group Treasury. Dermed udskilles styringen af koncernens likviditet, balancerisiko og egenbeholdning i Group Treasury, der bliver en selvstændig afdeling.


Global Corporate Banking enhed

Bankens større erhvervskunder og institutioner vil fremover blive betjent i en nyetableret enhed, Corporate Banking. Corporate Banking vil også omfatte Corporate Finance, og afdelingen får dermed globalt ansvar for Danske Bank koncernens produkter og serviceydelser til større erhvervskunder og institutioner.

Som chef for den nye enhed har Danske Bank ansat Mikael Ericson (50 år), der bliver direktør og medlem af Eksekutivkomiteen. Mikael Ericson har tidligere arbejdet  i bl.a. Carnegie Investment Bank og Svenska Handelsbanken.


Kredit tilpasses ny struktur

Danske Bank koncernens kreditfunktion opdeles under bankdirektør Per Skovhus i fire ansvarsområder og tilpasses dermed koncernens nye organisationsstruktur.

Jakob Nørgaard bliver chef for afdelingen Credit Corporate Banking. Afdelingen vil fungere som kreditorganisation for Corporate Banking og Financial Institutions, herunder Danske Markets. Jakob Nørgaard udnævnes samtidig til vicedirektør.

Lise Gronø bliver chef for Central Credits, Banking Activities. Afdelingen vil fungere som kreditorganisation for koncernens bankaktiviteter. Lise Gronø udnævnes samtidig til vicedirektør.

Direktør Bo Sonne Ravn bliver chef for Credit Portfolio Management. Afdelingen vil understøtte den øvrige kreditorganisation, risikostyring samt direktion og bestyrelse med kreditanalyser.

Sune Visti Petersen bliver chef for Credit Methods & Process. Afdelingen vil videreudvikle kreditprocesser og metoder for at gøre de daglige bankforretninger hurtigere og nemmere for kunderne – eksempelvis online kreditgodkendelse. Sune Visti Petersen udnævnes samtidig til vicedirektør.

Derudover udnævnes vicedirektør Henrik Hoffmann til chef for kreditområdet i Danske Bank DK. Det sker i forbindelse med, at den hidtidige chef, underdirektør Peter Fløe, går på pension.


”Organisationsændringen er et udtryk for, at Danske Bank fortsætter med at styrke ekspertisen og fokus inden for hver enkelt kundegruppe. Formålet er, at kunderne skal opleve en dedikeret service, der er tilpasset netop deres behov, uanset om der er tale om en privatkunde eller en meget stor virksomhed,” siger Peter Straarup, ordførende direktør i Danske Bank koncernen.

Direktionen består efter ændringen af følgende medlemmer pr. 1. oktober 2010:

Ordførende direktør Peter Straarup
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen (Danske Bank DK)
Bankdirektør Thomas F. Borgen (Udenlandske Bankaktiviteter, Danske Markets, Corporate Banking og Group Treasury)
Bankdirektør Sven Lystbæk (udtræder pr. 1. januar 2011)
Bankdirektør Georg Schubiger (Group Business Development og Shared Services Centre)
Bankdirektør Per Skovhus (Koncernkredit)

Ud over direktionsmedlemmerne udgøres Eksekutivkomiteen af:

Steen Blaafalk, Group Treasury
Mikael Ericson, Corporate Banking
Eva Hald, Group Communications
Ilkka Hallavo, Sampo Bank, Finland
Helle Havgaard, Group HR
Andrew Healy, National Irish Bank, Irland
Mads Jacobsen, formand for bestyrelserne i de baltiske enheder (associeret medlem)
Gerry Mallon, Northern Bank, Nordirland
Trond Mellingsæter, Fokus Bank, Norge
Niels-Ulrik Mousten, Danske Capital
Lars Mørch, Danske Bank, Sverige
Henrik Normann, Danske Markets
Peter Rostrup-Nielsen, Group Risk

Organisationsændringerne implementeres i løbet af fjerde kvartal 2010.


Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Pressechef Anders Klinkby, telefon 45 14 57 95

Download Danske Bank koncernen ændrer organisationen (314 kb)