Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2010


Selskabsmeddelelse nr 3/2010

Danske Banks generalforsamling 2010

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 23. marts blev

 • Årsrapport 2009 og forslag til resultatdisponering godkendt,
 • Alf Duch-Pedersen, Eivind Kolding, Peter Højland, Mats Jansson, Sten Scheibye, Majken Schultz, Claus Vastrup og Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen og Ole Gjessø Andersen samt Michael Fairey valgt til bestyrelsen,
 • de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt,
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
 • bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet – nu for en femårig periode.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens 14 forslag, hvor der udover tilpasninger til selskabslovens bestemmelser var følgende ændringer

 • indførelse af engelsk som koncernsprog udover dansk,
 • forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til 1. marts 2015 til forhøjelse af selskabskapitalen og til optagelse af konvertible lån,
 • justering af formulering samt præcisering af fastsættelse af konverteringskurs og en mere fleksibel fastsættelse af markedskurs ved udbud af konvertible lån,
 • indsættelse af VP Investor Services cvr-nummer i stedet for adressen,
 • indførelse af elektronisk kommunikation,
 • tilpasning vedrørende indkaldelse til generalforsamlinger blev godkendt med en bibeholdelse af indkaldelse til medarbejderne, og ændring så indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde det fulde forslag til eventuelle vedtægtsændringer, samt ændring så forslag fra kapitalejere (aktionærer), der er modtaget ugedagen efter offentliggørelse af årsrapporten, vil kunne blive optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling,
 • udbygning af bestemmelserne om dirigenten, og
 • indsættelse af bestemmelse om at møder i bestyrelsen kan udover på dansk afholdes på engelsk.


Der har været afholdt valg til medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, som resulterede i genvalg af Helle Brøndum, Charlotte Hoffmann og Per Alling Toubro samt nyvalg af Susanne Arboe og Carsten Eilertsen.

Forslag til vedtægtsændring fremsat af to aktionærer og en aktionærs forslag om at pålægge bestyrelsen at finde en ny ordførende direktør uden for banken blev ikke godkendt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand.

Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og Eivind Kolding som næstformand. Birgit Aagaard-Svendsen fortsætter som formand for Revisionsudvalget. Udvalgenes sammensætning vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance site.

Med venlig hilsen
Danske  Bank
Bestyrelsessekretariat

Lisbeth Bak, Lars-Johan Sandvik