Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af EU stresstest af Danske BankSelskabsmeddelelse nr. 17/2010

Offentliggørelse af EU stresstest af Danske Bank

Danske Bank har sammen med 90 andre banker fra EU-lande deltaget i stresstest på foranledning af CEBS (The Committee of European Banking Supervisors).

Den gennemførte stresstest indeholder tre scenarier med forskellige forudsætninger for makroøkonomisk udvikling. Scenarierne er ikke udtryk for den aktuelle eller forventede økonomiske udvikling, men har til formål at vurdere den europæiske banksektors modstandskraft over for ikke-forventede forringelser af makroøkonomien.

CEBS har fastsat grænsen for, at bankerne består stresstesten til minimum 6 % i kernekapital. I det hårdeste scenarie beregnes Danske Banks kernekapital ultimo 2011 til 10,0 % efter overgangsreglerne til CRD (Capital Requirements Directive). Ved fuld implementering af CRD svarer det til 12,1 %. Danske Bank er således langt over minimumskravet i selv det hårdeste scenarie.

Resultatet af stresstesten er vedlagt som bilag og vil fremgå af bankens hjemmeside www.danskebank.com/IR.

Resultatet er i god overensstemmelse med de stresstest, som Danske Bank i forvejen udarbejder som led i kapitalplanlægningen, og som er offentliggjort i Årsrapport 2009 og Risk Management 2009.

”Danske Bank klarer som ventet den gennemførte stresstest godt, da vores tier 1 kapital i selv det værste scenarie er mere end 40 mia. kr. over myndighedernes krav,” siger Tonny Thierry Andersen, økonomidirektør i Danske Bank. Banken planlægger som hidtil at offentliggøre halvårsrapport den 10. august 2010.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07 / 22 65 65 97
Pressechef Anders Klinkby Madsen, telefon 45 14 57 95 / 25 10 19 19