Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Slutniveauer og indfrielsesbeløb for ”DB INF11 011”Selskabsmeddelelse nr. 9/2011

DANSKE BANK A/S udstedte den 2. april 2009 obligationer relateret til udviklingen i en kurv bestående af 14 underliggende aktier i forbindelse med infrastruktur. Obligationerne benævnes ”DB INF11 011” (ISIN DK0030165790).

Definerede udtryk og begreber i det offentliggjorte basisprospekt og endelige vilkår (”Applicable Final Terms”) dateret den 1. april 2009 har samme betydning i denne selskabsmeddelelse.

I henhold til Applicable Final Terms har Danske Bank som beregningsagent fastsat slutniveauerne for de underliggende aktier svarende til gennemsnittet af værdien af aktierne på hver arbejdsdag i perioden fra den 7. marts 2011 til den 18. Marts 2011 (begge dage inkl.)


På baggrund af aktiekurvens startværdi og slutværdi har beregningsagenten beregnet indfrielsesbeløbet (”Final Redemption Amount”) for obligationerne til kurs 120,652732 svarende til DKK. 12.065,27 pr. obligation à nominelt DKK. 10.000,00.


Obligationerne indfries den 4. april 2011.

Der henvises i øvrigt til Applicable Final Terms, der tilsammen med Basisprospektet fastsætter vilkårene for obligationerne. Applicable Final Terms blev offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ hjemmeside den 1. april 2009.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Direktør Steen Blaafalk, telefon  +45 45 14 63 60
Underdirektør Peter Holm, telefon  +45 45 12 84 85