Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Resultat af EU’s kapitaltestSelskabsmeddelelse nr. 25/2011


Resultat af EU’s kapitaltest

Danske Bank har sammen med 70 europæiske banker deltaget i en kapitaltest på foranledning af EBA (The European Banking Authority). Kapitaltesten er en opdatering af testen fra oktober og har til formål at afklare den europæiske banksektors eventuelle behov for rekapitalisering.

EBA har i processen fastsat grænsen for, om bankerne består testen, til minimum 9% i core tier-1 kapital. Ifølge det endelige testresultat fra EBA er Danske Banks core tier-1 kapital beregnet til 13,8%. Danske Bank ligger dermed et godt stykke over EBAs grænse og har ikke behov for yderligere kapital.

Resultatet af EBAs kapitaltest er vedlagt som bilag og vil fremgå af bankens hjemmeside www.danskebank.com/IR.

"Resultatet fra testen bekræfter igen, at Danske Bank har et meget stærkt kapitalgrundlag, og at vi er en af Europas bedst kapitaliserede banker," siger Henrik Ramlau-Hansen, økonomidirektør i Danske Bank.

Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68


Bilag


 Resultatet af EBAs kapitaltest (pdf)