Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Slutniveauer og indfrielsesbeløb for ”DBMUSDO 11

Selskabsmeddelelse nr. 13/2011

Slutniveauer og indfrielsesbeløb for ” DBMUSDO 11”

DANSKE BANK A/S udstedte den 16. maj 2008 obligationer relateret til udviklingen i krydskur-sen USD/DKK. Obligationerne benævnes ” DBMUSDO 11” (ISIN DK0030101639).

Definerede udtryk og begreber i de offentliggjorte Applicable Final Terms dateret den 14. maj 2008 har samme betydning i denne selskabsmeddelelse.

I henhold til Applicable Final Terms har Danske Bank som Beregningsagent fastsat slutniveau for krydskursen, 5,0830, svarende til ECB fixingen den 27. april 2011.

På baggrund af krydskursens startværdi og slutværdi har beregningsagenten beregnet indfrielsesbe-løbet (Final Redemption Amount) til kurs 108,388383% svarende til DKK. 10.838,83 pr. obligati-on à nominelt DKK. 10.000,00.

Obligationerne indfris den 16. maj 2011.

Der henvises i øvrigt til Applicable Final Terms offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ hjem-meside den 15. maj 2008 for yderligere information om obligationerne.

Kontaktperson:
Underdirektør Peter Holm, telefon 45128485