Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af EU stresstest af Danske Bank


Selskabsmeddelelse nr. 16/2011

Offentliggørelse af EU stresstest af Danske Bank
Danske Bank har sammen med 89 andre banker fra EU-lande deltaget i en stresstest på foranledning af EBA (The European Banking Authority).

Den gennemførte stresstest indeholder to økonomiske scenarier med forskellige forudsætninger. Scenarierne er ikke udtryk for Danske Banks forventninger til den aktuelle eller fremtidige økonomiske udvikling, men har til formål at vurdere den europæiske banksektors modstandskraft over for ikke-forventede forringelser af markedsmæssige og makroøkonomiske forhold.

EBA har fastsat grænsen for, om bankerne består stresstesten til minimum 5 % i core tier 1-kapital. I det hårdeste scenarie beregnes Danske Banks core tier 1-kapital ultimo 2012 til 13,0 % efter overgangsreglerne til CRD (Capital Requirements Directive) sammenlignet med 10,0% ultimo 2010. Resultatet ultimo 2012 inkluderer Danske Bank’s aktieudstedelse i foråret 2011. Danske Bank er således også i det hårdeste scenarie langt over EBAs grænse.

Resultatet af EBAs stresstest er vedlagt som bilag og vil fremgå af bankens hjemmeside www.danskebank.com/IR. Danske Bank udarbejder i forvejen stresstest som led i risikostyringen.

”Danske Bank klarer som ventet den gennemførte stresstest godt, da vores kapital i selv det værste scenarie ligger langt over myndighedernes grænse. Stresstesten viser desuden, at Danske Banks eksponering mod statsobligationer med dårlig kreditrating er yderst begrænset,” siger Henrik Ramlau-Hansen, økonomidirektør i Danske Bank.

Banken planlægger som hidtil at offentliggøre halvårsrapport den 9. august 2011.

Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68  

Læs mere om EU stresstest
Download resultater for 2011 (259 kb)