Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer


Selskabsmeddelelse nr. 1/2011

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer relateret til udviklingen i en kurv af 10 nordiske aktier

Danske Bank har besluttet at udstede strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i en kurv af 10 nordiske aktier. Obligationerne benævnes "DB Norden 2015" (ISIN DK0030271630).

For obligationerne foregår tegningen i perioden den 20. januar – 18. februar 2011 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i danske kroner og bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 110 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende kurv af aktier. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100 og indfries til maksimalt kurs 170 ved et loft på 65 procent af startværdien af den underliggende kurv af aktier. Loftet er indikativt fastsat til 65 procent men kan blive højere, såfremt markedsforholdene giver mulighed herfor. Loftet fastsættes endeligt senest d. 22. februar 2011 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af de endelige obligationsvilkår ”Applicable Final Terms”. Hvis loftet ikke kan fastsættes til minimum 50 procent aflyses udstedelsen. Såfremt de samlede tegningsordrer er mindre end DKK 30,000,000, forbeholder udsteder sig ret til at aflyse udstedelsen.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme dateret 31. marts 2010.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 25. februar 2011. Obligationerne udløber den 25. februar 2015. Obligationerne registreres i VP Securities A/S, og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 25. februar 2011.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til foreløbige obligationsvilkår ”Preliminary Final Terms”, der offentliggøres via GlobeNewswire d. 19. januar 2011.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Direktør Steen Blaafalk, telefon 45 14 63 60
Underdirektør Peter Holm, telefon 45 12 84 85