Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ledelsesændringer i Danske Bank

Selskabsmeddelelse nr. 26/2011

Ledelsesændringer i Danske Bank

  • Eivind Kolding afløser den 15. februar 2012 Peter Straarup som ordførende direktør
  • Ole Andersen afløser Eivind Kolding som bestyrelsesformand, og Niels B. Christiansen er valgt som næstformand for bestyrelsen
  • Ændret sammensætning af bestyrelsesudvalg og nominering af nyt be-styrelsesmedlem

Ny ordførende direktør
Bestyrelsen har ansat Eivind Kolding som ordførende direktør med tiltrædelse 15. februar 2012. Han afløser Peter Straarup, som fratræder samme dag for at gå på pension.

Eivind Kolding er i dag fratrådt som bestyrelsesformand og udtrådt af de tre bestyrelsesudvalg, han var medlem af. Han fortsætter som medlem af Danske Banks bestyrelse, frem til han tiltræder som ordførende direktør den 15. februar 2012. Senest samme dag fratræder Eivind Kolding sine hverv i A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Curriculum vitae for Eivind Kolding er vedhæftet denne meddelelse.

”Det er med stor glæde bestyrelsen præsenterer Eivind Kolding som ny ordførende direktør for Danske Bank. Eivind Kolding har åbenbare kvalifikationer til jobbet og har vist fornemme resultater i sin karriere. Udnævnelsen er sket efter en grundig proces, hvor bestyrelsen har vurderet både interne og eksterne kandidater,” siger bestyrelsesformand Ole Andersen:

”Samtidig fratræder Peter Straarup efter 13 år som ordførende direktør og i alt 43 år i banken. Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store anerkendelse og tak for den meget betydelige indsats, Peter Straarup har ydet for Danske Bank,” udtaler Ole Andersen.

"Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med bankens dygtige ledelsesteam for at bringe Danske Bank tilbage i front. Danske Bank har et meget betydeligt potentiale, som det bliver mit job at realisere sammen med vores mange gode medarbejdere til gavn for kunder og aktionærer," siger Eivind Kolding.


Bestyrelsesændringer
Bestyrelsen har konstitueret sig med Ole Andersen som formand og Niels B. Christiansen som næstformand.

”Jeg er glad for bestyrelsens tillid og glæder mig til samarbejdet med bestyrelsen og bankens direktion,” siger Ole Andersen.

Bestyrelsen vil til Danske Banks  ordinære generalforsamling den 27. marts 2012 foreslå, at Trond Ø. Westlie vælges som medlem af bestyrelsen. Trond Ø. Westlie er CFO i A.P. Møller-Mærsk A/S.

Bestyrelsesudvalg
Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at foretage ændringer i sammensætningen af de fire bestyrelsesudvalg. Udvalgene er pr. dags dato sammensat således:

Kredit- og risikoudvalget:
Ole Andersen (formand for udvalget)
Niels B. Christiansen
Michael Fairey
Claus Vastrup

Revisionsudvalget:
Peter Højland (formand for udvalget)
Ole Andersen (kvalificeret medlem)
Claus Vastrup

Aflønningsudvalget:
Ole Andersen (formand for udvalget)
Niels B. Christiansen
Mats Jansson

Nomineringsudvalget:
Ole Andersen (formand for udvalget)
Niels B. Christiansen
Majken Schultz


Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Anders Klinkby, Danske Banks presseafdeling, telefon 45 14 57 95 / 25 10 19 19
Kenni Leth, Danske Banks presseafdeling, telefon 45 14 56 83 / 28 72 71 63

Bilag:
Curriculum vitae, Eivind Kolding