Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tegningsperioden afsluttet for DB Norden 2015


Selskabsmeddelelse nr. 5/2011

Den 19. januar 2011 offentliggjorde Danske Bank en påtænkt udstedelse af strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i en kurv af 10 nordiske aktier. Obligationerne benævnes "DB Norden 2015" (ISIN DK0030271630).

Tegningsperioden løb fra den 20. januar 2011 til den 18. februar 2011 (begge dage inklusive), og der blev afgivet tegningsordrer for i alt 28.500.000 kr.

Der er ikke noget loft på indfrielseskursen, og minimum indfrielseskursen er fastsat til 103%.

For yderligere information om obligationsudstedelsen henvises der til Applicable Final Terms, der offentliggøres via GlobeNewsWire den 24. februar 2011.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Direktør Steen Blaafalk, telefon +45 45 14 63 60
Underdirektør Peter Holm, telefon +45 45 12 84 85