Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank beholder statslånSelskabsmeddelelse nr. 18/2011

Danske Bank beholder statslån
Danske Bank har hos den danske stat undersøgt mulighederne for førtidig tilbagebetaling af det lån i form af hybrid kernekapital på 24 mia. kr., som banken optog hos staten i 2009. Forhandlingerne har afdækket, at det ikke er muligt at opnå en aftale om indfrielse af lånet på vilkår, som er økonomisk tilfredsstillende for banken. Derfor er det besluttet at beholde lånet, som tidligst kan indfries i april 2014.

Der er imidlertid opnået enighed om at ændre nogle af betingelserne i låneaftalen. Blandt andet bortfalder muligheden for og forpligtelsen til at konvertere hele eller dele af lånet til aktiekapital og koncernens mulighed for at betale renter med aktier. Den samlede årlige betaling for lånet ændres ikke som følge af de ændrede betingelser.

Ændringerne er betinget af, at de godkendes på Danske Banks generalforsamling den 27. marts 2012.

- Danske Bank er efter kapitaludvidelsen i foråret en af de bedst kapitaliserede banker i EU, og banken er desuden godt rustet til nye Basel III regler. Formålet med kapitaludvidelsen var blandt andet at skabe mulighed for at tilbagebetale statslånet i 2012 i stedet for i 2014. Det har desværre ikke været muligt at opnå en aftale, som er økonomisk tilfredsstillende for banken. Derimod er vi tilfredse med de ændringer af aftalen, som vi er blevet enige om, udtaler ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank.

Koncernen styrkede kapitalen ved en aktieemission med fortegningsret i april 2011. Nettoprovenuet blev på 19,8 mia. kr. Aktieemissionen forbedrede koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybrid-kapital med ca. 2,3 procentpoint. Dermed steg koncernens kernekapital- og solvensprocenter til hen-holdsvis 16,6 og 18,8 ultimo første halvår 2011.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Afdelingsdirektør Anders Klinkby, telefon 45 14 57 95, mobil 25 10 19 19